Podbój Grecji przez Rzymian - przyczyny, przebieg, skutki

Podbój Grecji przez Rzymian – Italia i Sycylia

Greckie polis leżące głównie na zachodzie znalazły się w obliczu nowego groźnego wroga – Rzymu. Zagrożony ekspansją rzymską greckie miasto – państwo Tarent zwróciło się o pomoc do króla Epiru Pyrrusa. Jednak wiecznie podzielone polis nie potrafiły dojść do porozumienia w kwestiach obrony przed rzymskim najeźdźcą. Ostatecznie wyprawa Pyrrusa, która pomimo początkowych sukcesów poniosła klęskę, tym samym greckie kolonie były od tej pory we władaniu Rzymu.

Po zakończeniu I wojny punickiej Sycylia należąca do tej pory do Kartaginy została zamieniona w rzymska prowincje w roku 214 p.n.e., a poszczególne polis greckie z tego obszaru zostały zmuszone do zawarcia układu z Rzymem. W trakcie trwania drugiej wojny punickiej Grecy Italscy oraz sycylijscy opowiedzieli się po stronie Hannibala. Jednak po dwuletnim oblężeniu w latach 214 – 212 r. p.n.e. Syrakuzy zostały zdobyte, ten sam los spotkał z resztą większość miast greckich w Italii, które popadły w ręce rzymian.

Podbój Grecji przez Rzymian – Grecja właściwa

Macedonia była postrzegana przez Rzym jako jego najgroźniejszy wróg na wschodzie. Z tego powodu starał się nawiązywać liczne sojusze z greckimi polis, gwarantując im niezależność. W ówczesnym czasie najsilniejszą pozycje stanowił Związek Etolski, który jednak odnosił się wrogo wobec Rzymu i jego polityki ekspansyjnej.

Zawarto porozumienie między Etolami, a królem Antiochem III – władcą hellenistycznym największego państwa od czasów Aleksandra Wielkiego, który przybył do Grecji na ich zaproszenie. Jego kampania przeciwko Rzymowi zakończyła się niepowodzeniem, a wojska zostały zgniecione przez siły rzymskie.

Drugim podejściem Greckich polis do wyzwolenia się spod wpływów rzymskich były wojny macedońskie. Większość miast – państw opowiedziała się po stronie Macedonii. Po ostatecznym rozgromieniu Macedonii, rzymianie przystąpili do rozprawy z niepokornymi grekami, a w szczególności ze Związkiem Achajskim (najsilniejszy organ polityczny po rozwiązaniu Związku Etolskiego). Dochodziło do masowych wyroków śmierci, deportowano z obszarów Grecji właściwej ponad 1000 Achajów, którzy mieli zostać zakładnikami Rzymu.

Podbój Grecji przez Rzymian – Skutki

Grecja została początkowo włączona do prowincji Macedonii, a od roku 27 p.n.e. funkcjonowała jako odrębna prowincja pod nazwą – Achaja. Główny obszar działalności życia greckiego został od tego czasu przeniesiony z obszarów śródziemnomorskich do Azji Mniejszej.

Rozwój miast w okresie Cesarstwa Rzymskiego, które były podobne do greckich polis, umożliwił grekom wpływ na kształtowanie się świata śródziemnomorskiego. Kultura grecka objęła swoimi wpływami praktycznie całą wschodnią część Cesarstwa, powodując jego hellenizacje.

W wieku III i IV n.e. grecy zaczynają zajmować wyższe urzędy w Cesarstwie – początek zanikania autonomii miast greckich związana z ich kulturą od początku trwania cywilizacji. Następnie pozycja greków została osłabiona przez chrześcijaństwo.

Pomimo pogarszającej się sytuacji, grekom udało się zachować na tyle sił aby w okresie późnego Cesarstwa odegrać znaczącą pozycje polityczną i zarazem stać się jednym z najważniejszych elementów w cesarstwie wschodniorzymskim.

Polecamy również:

 • Początki cywilizacji greckiej - kultura minojska i mykeńska. Cechy, opis, porównanie

  Morze Egejskie, akwen we wschodniej części Morza Śródziemnego, w III tyś. p.n.e. stał się kolebką kultury egejskiej. W kolejnych tysiącleciach rozkwitały na tym obszarze kultura minojska i mykeńska. Więcej »

 • Miasta-państwa greckie (Polis) - powstawanie, funkcja, najbardziej znane

  W I tysiącleciu p.n.e. , począwszy od 8 w. p.n.e., w obszarze basenu Morza Śródziemnego zaczęły powstawać pierwsze małe lecz niezależne ośrodki, miasta państwa – Polis. Do pierwszych należały Korynt, Argos, Sparta, Teby oraz Ateny. Były to początkowo społeczności hodowców i rzemieślników.... Więcej »

 • Wielka Kolonizacja grecka - pojęcie, przyczyny

  W I tysiącleciu p.n.e., począwszy od 8 w. p.n.e. w obszarze basenu Morza Śródziemnego zaczęły powstawać pierwsze małe, lecz niezależne ośrodki, miasta – państwa, określane greckim słowem polis. Ta forma politycznej organizacji społeczeństwa była cechą charakterystyczną Starożytnej Grecji. To właśnie... Więcej »

 • Wierzenia starożytnych Greków - opis, charakterystyka

  Dla Starożytnej Grecji, państwa złożonego z wielu miast – państw (polis), najważniejszym obok pisma i języka – najsilniejszym spoiwem stała się wspólna religia. Istotą religii starożytnej Grecji, była wiara w istnienie sil nadprzyrodzonych, które zagrażały człowiekowi oraz potrzeba... Więcej »

 • Starożytne Ateny - położenie, ludność, opis

  W V w. p.n.e. liczne greckie miasta – państwa rywalizowały ze sobą o dominujące role w obszarze Morza Egejskiego. Ateny i Sparta stały się dominującymi i najsilniejszymi polis Starożytnej Grecji. Ateny różniły się od reszty polis, gdyż władzy nie sprawował tam król, a wybrany przez obywateli... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43