Starożytna Macedonia i wojny macedońskie - przyczyny, przebieg, skutki

Starożytna Macedonia (Μακεδονικό βασίλειο), to antyczne królestwo na Półwyspie Bałkańskim. W starożytności zamieszkała przez Macedończyków, przez lud grecki z plemienia Dorów. Centrum historyczne Macedonii znajdowało się w północno – środkowej Grecji. Założycielem Macedonii był Perdikkas I (ok. 700 r. p.n.e.). Początkowo Macedonia podporządkowana była Persji, dopiero pod rządami Archelaosa I (413-399 p.n.e.) Macedonia zyskała większe znaczenie.

Za czasów panowania Filipa II, Macedonia objęła praktycznie całą Grecję – z wyjątkiem Sparty. Za czasów panowania syna Filipa, Aleksandra Wielkiego, Macedonia na krótki czas stała się najpotężniejszym krajem na świecie.

W Macedonii panowała militarna monarchia, władza dzierżona była przez arystokrację. Inny niż w większości Greckich polis ustrój, skutkował przeświadczenie, że Macedonia, to kraj jedynie spokrewniony z Grekami. Domestenes rozpowszechniał tezę, że Macedończycy to barbarzyńcy. Niechętnie zostawali zapraszani na olimpiadę, dopuszczano ich dlatego, że mówili w tym samym języku co Grecy.

Za czasów panowania Filipa II w latach 359 – 336 p.n.e. państwo rozkwitło, zostały wprowadzone reformy wojskowa i pieniądza. Po zwycięstwie w 338 r. p.n.e. pod Cheroneą narzucił swoje zwierzchnictwo osłabionej Grecji. Jego następca Aleksander III Wielki, który panował w latach 336 – 323 p.n.e., podbił państwo perskie oraz uczynił Macedonię pierwszym imperium ówczesnego świata.

Po śmierci Aleksandra Wielkiego, imperium rozpadło się. Skutkiem były walki pomiędzy wodzami Aleksandra (diadochowie), w wyniku których wyłoniły się monarchie hellenistyczne (Egipt Ptolemeuszy, Syria Seleucydów, Macedonia Antygonidów i inne).

Na przełomie VI i VII w. Macedonia zajęta została częściowo przez Słowian, których związki plemienne zostały w roku 658 p.n.e. uzależnione od Bizancjum.

Starożytna Macedonia - Wojny Macedońskie

Wojny Macedońskie, to wojny stoczone na przełomie III i II w. p.n.e. pomiędzy Rzymem, a Macedonią. Po trzech wojnach macedońskich w 168 p.n.e. przeszła pod władzę Rzymu. Od wtedy dzieliła losy imperium rzymskiego.

Pierwsza wojna trwała od 215 r. p.n.e. do 205 r. p.n.e.. W czasie tej wojny władca Macedonii Filip V zawarł sojusz z Hannibalem i Kartaginą, by dokonać podboju w Grecji. Rzym jednak zapobiegł tym poczynaniom wraz ze Związkiem Etolskim. Przeciwko Związkowi Achajskiemu wystąpiła wówczas Sparta.

W latach 200 – 197 p.n.e., w trakcie II wojny macedońskiej Rzym podejmował walkę z Macedonią wraz ze Związkiem Achajskim i Etolskim. Filipowi V po przegranej wojnie pozostała jedynie Macedonia, a w roku 196 p.n.e. Rzym ogłosił resztę polis greckich wolnymi.

W latach 171-168 p.n.e. w III wojnie macedońskiej Macedonia została po raz kolejny pokonana przez Rzymian, a następnie została podzielona na cztery republiki, każda z własnym zgromadzeniem ludowym oraz bezpośrednio podporządkowana Rzymowi.

Polecamy również:

  • Bitwa pod Choroneą (338 p.n.e.) - opis, skutki

    Pierwszym posunięciem Filipa w wojnie, która przesądziła o losach Hellady, była próba skłócenia Ateńczyków z jego tebańskimi sojusznikami, bez których współpracy atak na Attykę był niemożliwy. Demosthenes jednak obrócił jego intrygę w swój tryumf... Więcej »

  • Filip II Macedoński - panowanie, reformy

    Filip II Macedoński urodzony ok 382 r. p.n.e., zmarł w 336 r. p.n.e.. Filip II był synem Amyntasa III, był ojciec Aleksandra Wielkiego. Królem Macedonii był w latach 359 – 336 p.n.e.. Więcej »

  • Związek Koryncki - historia powstania, cel, członkowie

    Związek Koryncki został założony na przełomie 338 i 337 r. p.n.e. pod naciskiem ówczesnego władcy Macedonii Filipa II. Nazywany również Ligą Koryncą,  był porozumieniem grupy państw greckich, uczestników kongresu w Koryncie. Został zwołany przez Filipa II po wojnie Macedonii z Atenami i... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42