Monarchia - definicja, cechy, ustrój

Monarchia – definicja

Terminem monarchia (gr. monarchia – jedynowładztwo, monos – jedyny, archo – władam) możemy określić formę państwa, w której suwerenną władzę zwierzchnią jako głowa państwa sprawuje monarcha (może nim być król, wielki książę, sułtan, cesarz etc.), pełniący swoje obowiązki dożywotnio i z reguły dziedzicznie.

Monarchia – cechy

Monarcha w tym systemie pełni zdecydowanie najważniejszą rolę, posiada ogromne uprawnienia – w historycznych formach monarchii, takich jak monarchia patrymonialna i absolutna, był nawet źródłem prawa i jednocześnie mu nie podlegał, nie ponosił odpowiedzialności za swoje czyny.

W toku dziejów funkcjonowało wiele odmian monarchii, obok wspomnianych już patrymonialnej oraz absolutnej, konstytucyjna (parlamentarna), dziedziczna oraz elekcyjna. Obecnie spotykamy głównie monarchie konstytucyjne, różniące się od monarchii z wcześniejszych epok przede wszystkim tym, że monarcha posiada tutaj jedynie władzę reprezentacyjno-ceremonialną, czasem również arbitralną, jest pewnego rodzaju symbolem narodowym świadczącym o historii, potędze i tradycji kraju. Głowa państwa w tym wypadku sprawuje swoje funkcje albo na podstawie wyboru (monarchia elekcyjna), albo poprzez dziedziczenie (monarchia dziedziczna).

W związku z licznymi odmianami monarchii trudno wyróżnić cechy występujące we wszystkich jej typach. Jednak uogólniając wskazać można następujące cechy:

1. monarcha jest suwerenną władzą zwierzchnią o bardzo dużych kompetencjach i niemal nieograniczoną; całość władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej przypada monarsze, dla łatwiejszego kierowania państwem wspiera się na wyspecjalizowanych instytucjach;
2. głowa państwa pełni swoją funkcję dożywotnią i w większości przypadków dziedzicznie (dotyczy to zwłaszcza historycznych form monarchii);
3. władza monarchy pochodzi od Boga lub jest ukonstytuowana poprzez silną i długowieczną tradycję;
4. monarchia jest z przeważnie mocno scentralizowana;
5. dużą rolę w państwie monarchicznym odgrywa biurokracja i sprawny system fiskalny, odpowiedzialny za ściąganie podatków;
6. monarcha jest twórcą prawa i zwykle mu nie podlega.

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 5 =
ALI PIES
2018-04-18 13:13:54
Ale tu farmazony piszą, nie brać stąd ani jednego zdania.
natalia
2015-05-10 13:38:29
dzięki
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24