Monarchia absolutna - definicja, cechy, przykłady

Od XIV wieku zaczęła funkcjonować nowa forma monarchii – absolutna. Szczyt jej dominacji przypada jednak dopiero na XVII i XVIII wiek. Ten typ ustroju charakteryzuje się pełnią władzy monarchy w odniesieniu do stanowienia prawa, władzy wykonawczej oraz sądownictwa. Król ma praktycznie nieograniczone pod względem prawnym możliwości sprawowania władzy, nie podlega również żadnej kontroli. Podobnie jak w przypadku monarchii patrymonialnej panuje przekonanie, iż monarcha panuje z namaszczenia boskiego. Władza zdobywana jest poprzez dziedziczenie.

To nie jedyne cechy państwa rządzonego w sposób absolutny. Warto zauważyć również , iż państwo absolutne wyróżnia się również silnym scentralizowaniem – organy centralne wyraźnie kontrolują struktury poszczególnych części państwa, nadzór nad całością funkcjonowania kraju jest skupiony w ich ręku. By móc dostatecznie kontrolować całe państwo wprowadza się rozbudowany system biurokracji i administracji; instytucje te pełnią również rolę „komornika”, tj. czuwają, żeby należycie płacono podatki (system fiskalny jest bardzo rozbudowany). Kolejny bardzo ważny element tego typu rządów jest chęć uniezależnienia się od władzy kościelnej, a co za tym idzie ograniczenia wpływów duchowieństwa; podobne zabiegi stosowano również w stosunku do arystokracji. Próba pozbawienia wpływów przedstawicieli tych stanów dokonywała się głównie na drodze prawnej.

Chęcią zapewnienia sobie pełni władzy nad społeczeństwem, a także zbudowania potęgi państwa, spowodowane było budowanie prężnie działającego aparatu policyjnego oraz posiadanie potężnych armii. W celu zrównoważenia polityki kontroli i utrzymywania porządku król sporo swojej uwagi poświęcał również wprowadzaniu licznych reform państwowych, zwłaszcza edukacyjnych, a także mecenatowi sprawowanemu nad sztuką i kulturą. Wszystko to miało składać się na obraz władcy oświeconego, dbającego swoje państwo i zapewniającego mu potęgę i odpowiednie uznanie na arenie międzynarodowej.

Przykładami monarchii mogą być: Francja za panowania „Króla Słońce” – Ludwika XIV (któremu zawdzięczamy zdanie będące kwintesencją absolutyzmu – „Państwo to ja”), monarchie pruskie, państwo Habsburgów oraz Rosja za rządów Piotra I Wielkiego.

Polecamy również:

 • Monarchia despotyczna - definicja, cechy, przykłady

  W monarchii despotycznej (zwanej również despotyzmem) pełnia władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz sądowniczej jest w rękach jednej osoby, która z reguły uzyskała prawo jej sprawowania na drodze legalnej.  Więcej »

 • Monarchia stanowa - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia stanowa swój początek bierze w późnym średniowieczu, kiedy to w społeczeństwach zarysowały się trwałe podziały na grupy społeczne – tutaj nazwane stanami. Monarchie patrymonialne przekształciły się w monarchie stanowe, te ostatnie z kolei będą funkcjonowały stosunkowo... Więcej »

 • Monarchia patrymonialna - definicja, cechy, przykłady

  Jest to najstarsza forma monarchii feudalnej, która narodziła się pierwotnie w epoce wczesnego średniowiecza, za czasów panowania dynastii Merowingów na terenie państwa frankijskiego (późniejsza Francja), a rozwinęła podczas panowania jej następców – dynastii Karolingów. Więcej »

 • Monarchia konstytucyjna - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia konstytucyjna – jest to forma ustroju, którego status i zakres władzy monarchy oraz organów przedstawicielskich ludu, określany jest przez konstytucje. I to konstytucja stanowi najważniejszy dokument w państwie, który nakazywał władcy współdzielenie władzy z... Więcej »

 • Monarchia parlamentarna - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia parlamentarna – to forma rządów bądź ustrój polityczny, w którym monarcha jest głowa państwa, jednak jego kompetencje ograniczone przez konstytucje, współcześnie sprowadzają się wyłącznie do funkcji reprezentatywnej (niekiedy bywa arbitrem wybranych organów... Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 5 + 5 =
Murdonski
2021-02-01 15:48:22
Artykuł bez sensu, scentralizowanie i biurokracja nie jest przyczyną monarchii absolutnej, tylko podejmowanych przez rząd decyzji. Monarcha nie musi bardzo kontrolować ludu, ponieważ ma zapewnioną władzę, w przeciwieństwie do demokracji gdzie każdy co 4 lata kupuje głosy obywateli. Aż strach pomyśleć że tego uczymy się w szkołach.
Komarzyca
2020-12-24 17:16:12
Nie pomogło.
Krowa
2017-09-27 20:53:38
Pomogło
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43