Monarchia stanowa - definicja, cechy, przykłady

Monarchia stanowa swój początek bierze w późnym średniowieczu, kiedy to w społeczeństwach zarysowały się trwałe podziały na grupy społeczne – tutaj nazwane stanami. Monarchie patrymonialne przekształciły się w monarchie stanowe, te ostatnie z kolei będą funkcjonowały stosunkowo krótko, bowiem w epoce nowożytnej ustąpią miejsca ekspansywnemu absolutyzmowi (poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak np. Rzeczypospolita Polska czy Anglia).

Monarchia stanowa jest formą ustroju wewnątrzpaństwowego, w której monarcha oddaje część swojej władzy przedstawicielom poszczególnych stanów; jego władza z reguły zostaje ograniczona na rzecz stanów wyższych (takich jak rycerstwo czy duchowieństwo, ewentualnie mieszczaństwo). Reprezentanci stanów uczestniczą w polityce państwowej głównie poprzez udział w zgromadzeniach stanowych (z czasem przekształciły się one w parlamenty) oraz organach będących formą samorządu (wiece, zjazdy, sejmiki).

Proces rodzenia się monarchii stanowych zachodzi powoli na skutek wzrostu znaczenia królewskich wasali oraz ludzi wykształconych, przeważnie będących dostojnikami państwowymi, prawnikami, urzędnikami (często pochodzących także z bogatego mieszczaństwa – legiści, albo z drobnej szlachty). Ludzie ci tworzyli swoistą elitę intelektualną, swoją wiedzę wykorzystali miedzy innymi do zwiększenia swojego udziału w sprawowaniu rządów. Z czasem opracowali nowe zasady prawno-ustrojowe państw i wprowadzili je w życie. Straciło na znaczeniu rozumienie państwa jako osobistej własności (patrymonium) monarchy, musiał on podzielić się władzą ze stanami, które zdobyły możliwość wpływania na politykę państwa i tworzenie ustroju prawnego.

Polecamy również:

 • Monarchia despotyczna - definicja, cechy, przykłady

  W monarchii despotycznej (zwanej również despotyzmem) pełnia władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz sądowniczej jest w rękach jednej osoby, która z reguły uzyskała prawo jej sprawowania na drodze legalnej.  Więcej »

 • Monarchia patrymonialna - definicja, cechy, przykłady

  Jest to najstarsza forma monarchii feudalnej, która narodziła się pierwotnie w epoce wczesnego średniowiecza, za czasów panowania dynastii Merowingów na terenie państwa frankijskiego (późniejsza Francja), a rozwinęła podczas panowania jej następców – dynastii Karolingów. Więcej »

 • Monarchia absolutna - definicja, cechy, przykłady

  Od XIV wieku zaczęła funkcjonować nowa forma monarchii – absolutna. Szczyt jej dominacji przypada jednak dopiero na XVII i XVIII wiek. Ten typ ustroju charakteryzuje się pełnią władzy monarchy w odniesieniu do stanowienia prawa, władzy wykonawczej oraz sądownictwa. Król ma praktycznie... Więcej »

 • Monarchia konstytucyjna - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia konstytucyjna – jest to forma ustroju, którego status i zakres władzy monarchy oraz organów przedstawicielskich ludu, określany jest przez konstytucje. I to konstytucja stanowi najważniejszy dokument w państwie, który nakazywał władcy współdzielenie władzy z... Więcej »

 • Monarchia parlamentarna - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia parlamentarna – to forma rządów bądź ustrój polityczny, w którym monarcha jest głowa państwa, jednak jego kompetencje ograniczone przez konstytucje, współcześnie sprowadzają się wyłącznie do funkcji reprezentatywnej (niekiedy bywa arbitrem wybranych organów... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 2 =
---
2018-04-12 15:59:04
A gdzie przykłady?
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42