Masa pierwiastka po rozpadach promieniotwórczych

Jaka masa promieniotwórczego pierwiastka pozostanie po czasie 12 dni, jeżeli czas połowicznego zaniku tego pieriastka wynosi 6 dni? Wiedząc, że badana próbka ma masę 2 kg.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
17.05.2020 12:19

Dane i szukane z zadania:

m=2kg

T=6dni

t=12dni

m_k=?

Rozwiązanie zadania musimy zaczać od obliczenia ilości okresów połowicznego rozpadu;

n= \frac{t}{T}

n \frac{12dni}{6dni}

n=2

masę próbki po 2 okresach wyznaczymy:

m_k= \frac{m}{2^n}

m_k= \frac{2kg}{2^2}

m_k= \frac{2kg}{4}

m_k=0,5kg

Odp. Masa próbki po tym czasie wyniesie 0,5kg.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza