zadania z zamiana jednostek km/h na m/s

Średnia prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s. Jaką bedzie miał prędkość w km/h będzie miał samolot odrzutowy, jeżli jego prędkość jest 3 krotnie większa niż prędkość dźwięku?

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
14.03.2020 17:46

Dani i szukane z zadania:

v _{dzwieku} =340 \frac{m}{s}

v _{dzwieku} =3v _{samolotu}

 v_{samolotu}=?

Zamieniam predkość wyrażoną w  \frac{m}{s}  na prędkość wyrażoną w  \frac{km}{h} , poprzez podstawienie w miejsce jednostki m i s odpowiadających im wartościom czyli odpowiednio  \frac{1}{1000} kmoraz  \frac{1}{3600} s

v _{dzwieku}=340 \frac{m}{s} =340 \frac{ \frac{1}{1000} km}{ \frac{1}{3600} h}

upraszczamy otrzymane wyrażenie

v _{dzwieku} =340* \frac{3600km}{1000h} =1224 \frac{km}{h}

korzystając z zależności:

v _{dzwieku} =3v _{samolotu}

 możemy obliczyć, że:

v _{samolotu}= \frac{1}{3}  v _{dzwieku}

v _{samolotu}= \frac{1}{3}  1224 \frac{km}{h} =408 \frac{km}{h}

Odp. Prędkość samolotu odrzutowego wynosi 408 \frac{km}{h}

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza