Encyklika Rerum novarum - streszczenie treści, opracowanie, znaczenie

Jednym z dokumentów o największym znaczeniu dla rozwoju nauki społecznej Kościoła Katolickiego jest encyklika Rerum novarum papieża Leona XIII z 1891 roku, poświęcona kwestii robotniczej.

Encyklika ta została była swoistą odpowiedzią na zjawisko zwiększania się wpływów idei socjalistycznych i komunistycznych wśród katolickich robotników. Papież poddał krytyce zarówno socjalizm, jak i kapitalizm, przeciwstawiając im chrześcijańską politykę społeczną.

Wyraźnie odrzucono socjalizm w wersji marksistowskiej (skierowano ostrzeżenie do katolików, by nie ulegali złudnemu i pozornemu podobieństwu między chrześcijaństwem i socjalizmem), a także „krwiożerczy liberalizm” (przeciwstawiano się zwłaszcza wszelkim przejawom gospodarczego imperializmu). Papież wskazywał, iż alternatywą dla wspomnianych dwóch ideologii jest nauka społeczna Kościoła (katolicka etyka społeczna), która wypływa z zasad chrześcijańskich i troszczy się zarówno o cielesne, jak i duchowe potrzeby człowieka.

Krytykując socjalizm papież Leon XIII zauważał, iż jest to ideologia bezbożna, oparta na fałszywych przesłankach, gdyż nie jest zgodna z „prawdami wiary Kościoła Katolickiego”. Lepsze warunki pracownikom mogą zapewnić m.in. związki zawodowe, które dbają o interesy tej grupy. W encyklice promowano własność prywatną, która daje człowiekowi szanse do swobodnego rozwoju (oczywiście, jeżeli korzysta się z niej z uwzględnieniem względów moralnych).

W dokumencie podkreślano, iż dla dobra społeczeństwa państwo i Kościół powinny współpracować i funkcjonować wspólnie. Określono również najważniejsze zadania ciążące na instytucjach państwowych – ochrona obywateli poprzez zapewnienie odpowiedniego minimum (stabilnej pracy z godziwym wynagrodzeniem oraz wolnej niedzieli, którą mogą przeznaczyć na odpoczynek), promowanie sprawiedliwości społecznej (zapewnienie ochrony praw każdemu obywatelowi) oraz wyrównywanie społecznych nierówności. Papież podkreślał ponadto potrzebę dialogu między pracodawcami i pracownikami, wskazywał, iż muszą być zachowane prawa i obowiązki obydwu stron, jednocześnie piętnował niepohamowaną pogoń za zyskiem, często kosztem innych ludzi. Kościół ma za zadanie m.in. troszczyć się o najbiedniejszych, których Bóg otacza szczególną opieką.

Encyklika Rerum novarum stała się podstawą nauki społecznej Kościoła, zapoczątkowała tradycję zaangażowania się Kościoła w aktualne wydarzenia społeczne i wyznaczyła pewną ścieżkę, którą podążali kolejni papieże odnosząc się do spraw społecznych.

Polecamy również:

  • Jan XXIII - biografia, poglądy, pontyfikat

    Angelo Giuseppe Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII, urodził się w 1881 roku w Sotto il Monte, zmarł w 1963 roku w Watykanie. Na Stolicy Piotrowej zasiadał w latach 1958-1963. W 2000 roku został uznany błogosławionym Kościoła Katolickiego, zaś 3 lipca 2013 r. papież Franciszek ogłosił, iż odbędzie się... Więcej »

  • Paweł VI - biografia, poglądy, pontyfikat

    Paweł VI (Giovanni Battista Montini) urodził się 26 września 1897 roku w Concesio. W dzieciństwie wyróżniał się zdolnościami do nauki. Przyjął święcenia kapłańskie 29 maja 1920 roku w Brescii. Studiował filozofię i prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz literaturę na... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53