Oblicz stężenie molowe etanolu znając gęstość roztworu

Oblicz stężenie molowe 70% (m/m) etanolu o gęstości d = 867600 kg/m3.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 19:21

Jeżeli roztwór jest 70% oznacza to, że w 100g roztworu znajduje się 40g substancji.

Przeliczenie jednostek gęstości:

d = 867600 kg/m3 = 0,867 g/ml

Obliczenie ilości moli etanolu zawartych w 100g 70% roztworu. Masa molowa etanolu wynosi 46,069 g/mol:

46,069 g EtOH – 1 mol HCl

70 g – x moli

x = 1,519 mola EtOH

Obliczenie objętości tego roztworu:

 d =  \frac{m}{ V_{r} }

 V_{r}  =  \frac{m}{d} =  \frac{100}{0,867} = 114,16  ml

Obliczenie ilości moli HCl zawartych w 1L roztworu, a zatem stężenia molowego:

114,16 ml – 1,519 mola

1000 ml – x mola

x = 1,519×1000/114,16 = 13,3 mola

Odpowiedź: Stężenie molowe 70% roztworu etanolu wynosi 13,3 mol/L.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: