Narysuj wzór półstrukturalny danego trójglicerydu

W wyniku całkowitej hydrolizy pewnego triglicerydu w środowisku zasadowym otrzymano sole potasowe kwasu linolowego oraz palmitynowego w stosunku molowym 2:1 oraz glicerol.

Zaproponuj wzór półstrukturalny triglicerydu, który poddano hydrolizie.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 15:45
Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza