Społeczeństwo industrialne - definicja, cechy, historia - WOS

Społeczeństwo industrialne, inaczej zwane przemysłowym, wykształciło się wraz z rewolucją przemysłową w XIX wieku. Przeobrażenia gospodarcze miały bezpośredni wpływ nie tylko na sferę ekonomiczną, ale także na strukturę społeczną poszczególnych państw. Działo się tak, ponieważ rozwój przemysłowy – skorelowany z wynalezieniem nowych technik wytwarzania oraz przetwarzania surowców i materiałów (m.in. wynalezieniem elektryczności oraz maszyny parowej), sprawił, że będące do tej pory najważniejszą gałęzią gospodarki światowej rolnictwo, powoli traciło na znaczeniu, pojawiły się nowe zawody pozarolnicze, które szybko rozpowszechniły się, tym samym redukując rolę rolnictwa oraz doprowadzając do znacznego rozwoju miast i związanych z nimi nowych grup społecznych.

Uprzemysłowienie wywołało ogromne zmiany struktury społecznej – na znaczeniu zaczęły tracić ziemiaństwo i arystokracja (by w I połowie XX wieku zupełnie odejść do lamusa). Proces industrializacji charakteryzował się przede wszystkim wprowadzeniem nowych technologii, tworzeniem wielkich centrów przemysłowych (co wiązało się z kolei z koncentracją produkcji), znaczną dominacją przemysłu nad innymi sektorami gospodarki.

Pojawienie

Polecamy również:

  • Społeczeństwo kapitalistyczne - definicja, cechy, przykłady - WOS

    Próbując opisać społeczeństwo kapitalistyczne musimy odnieść się do społeczeństwa industrialnego, bowiem są one ze sobą ściśle powiązane. Część osób utożsamia ze sobą te dwa typy organizacji społeczeństw, warto jednak zauważyć, iż nie do końca są one tożsame. Dzieje się tak, ze względu na to, iż są... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Who NOŁŚ
• 2022-01-26 20:27:13
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13