Społeczeństwo globalne - definicja, cechy, twórca - WOS

Pojęcie społeczeństwa globalnego do powszechnego obiegu wprowadził socjolog Herbert Marshall McLuhan – według jego koncepcji wszyscy mieszkańcy Ziemi, tworzą wielką wspólnotę, tzw. globalną wioskę.

Genezy powstania tego typu społeczeństwa należy szukać w niezwykle intensywnym postępie technologii, co z kolei umożliwiło rozwój środków masowego przekazu, telekomunikacji. Stworzyło to warunki do szybkiego przesyłania informacji w obrębie całego świata, komunikacji na szeroką skalę. Zatem duże odległości i granice straciły na znaczeniu. Zmianie uległa świadomość człowieka, a za tym poszły również przeobrażenia w strukturach organizacji, infrastrukturze narodów i państw. W efekcie tego szybkiego rozwoju doszło do zmian na płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej i kulturowej. Zwiększyła się współzależność i współpraca między państwami, narodami i systemami gospodarczymi, powstały międzynarodowe organizacje, zaś kultury ujednoliciły się.

Zbiorowości ludzkie zostały coraz mocniej powiązane rozbudowaną siecią zależności finansowych, ekonomicznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych.

Społeczeństwo staje się bardziej mobilne, pojawiają się grupy ludzi, których życie i praca nie są przypisane do konkretnego miejsca, np. biznesmeni, finansiści, zawodowi sportowcy, artyści, naukowcy (stale zmieniają miejsce pobytu, mieszkają głównie w hotelach). Społeczeństwo globalne jest społeczeństwem bardzo zróżnicowanym, coraz częściej więzi lokalnych grup rozluźniają się na rzecz szerszej wspólnoty z całego świata.

Amerykański socjolog przedstawił cztery wizje globalizacji, nawiązując do podziału (według Ferdinanda Toenniesa) zbiorowości ludzkich na wspólnoty (Gemeinschaft) i społeczności (Gesellschaft):

1. ,,Globalny Gemeinschaft I’’ – świat jawi się jako zamknięte, odgrodzone wzajemnie wspólnoty. Są one wyższe i niższe w rozwoju kulturowym, ale odizolowane od siebie, bez chęci do uzależniania, podporządkowywania odrębnych wspólnot.
2. „Globalny Gemeinschaft II” – ogólnoludzka jedność w stosunku do wyznawanych wartości i ideałów. Jest to świat zgodny z chrześcijańską koncepcją Kościoła powszechnego o Bożym królestwie na Ziemi, zawierający ekumeniczne treści. Te idee wyrażają ruchy praw człowieka, ruchy pokojowe oraz ekologiczne.
3. ,,Globalny Gesellschaft I’’ – zbiór niepodległych, niezależnych państw narodowych powiązanych trwałymi więziami współpracy w takich dziedzinach jak ekonomia, polityka i kultura.
4. ,,Globalny Gesellschaft II’’ – zjawisko zaniku państw narodowych, a następnie zespolenia regionalnego, później globalnego pod patronatem ponadnarodowego rządu światowego lub wspólnej organizacji politycznej.

Polecamy również:

  • Globalizacja - definicja, cechy, przykłady

    Trudno o wskazanie jednej definicji globalizacji, bowiem na przestrzeni lat terminem tym określano wiele procesów. Pojęcie globalizacji zostało wprowadzone w latach 80. XX wieku dla określenia głębokich zmian w gospodarce światowej, które powstały na skutek znacznej liberalizacji stosunków... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
nwm
2016-10-09 12:17:45
ok
Ostatnio komentowane
Bardzo przydatne informacje. Przeczytałam z zainteresowaniem.
• 2022-08-13 18:28:30
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25