Obliczanie skali

Kupiłeś działkę budowlaną w kształcie kwadratu, która na mapie zasadniczej w skali 1:500 ma powierzchnię 64 cm2. Planujesz postawić ogrodzenie wokół działki, którego koszt 1 metra bieżącego wynosi 80 zł. Oblicz, jaki będzie całkowity koszt ogrodzenia działki.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
03.06.2020 18:59

1. W pierwszym kroku dokonujemy przeliczenia skali na jednostki rzeczywiste.

skala mapy 1:500

1 cm = 500 cm = 5 m


2. Następnie obliczamy rzeczywiste wymiary działki budowlanej. 

√64 cm=  8 cm

Zakupiona działka ma kształt kwadratu o powierzchni 64 cm2, a więc długość jej boku na mapie wynosi 8 cm.

1 cm - 5 m

8 cm - X m

X = 5 x 8 = 40 m

W rzeczywistości długość boku działki wynosi 40 metrów.


3. Na końcu obliczamy koszt zakupu ogrodzenia całej działki.

40 m x 4 boki = 160 m

1 m - 80 zł

160 m - X zł

X = 80 x 160 = 12 800 zł


Koszt ogrodzenia całej działki wynosi 12 800 zł.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza