Kierunki geograficzne

Na zamieszczonym rysunku, literami A-D oznaczono kierunki na siatce południków i równoleżników. Napisz, jakie główne kierunki geograficzne wskazują poszczególne litery.

Fragment siatki w odwzorowaniu płaszczyznowym (azymutalnym)kierunki geograficzne

Rysunek. Fragment siatki w odwzorowaniu płaszczyznowym (azymutalnym)

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
19.02.2020 19:35

Na rysunku przedstawiono półkulę południową (od równika 0°, do bieguna południowego, podpisanego w centralnej części siatki, u zbiegu wszystkich południków). W ten sposób mamy obrany punkt orientacyjny, a więc możemy szybko wywnioskować, że litera B wskazuje kierunek południowy (od równika do bieguna południowego), natomiast litera D - północny (od bieguna południowego do równika). Skoro na rysunku widzimy rzut na kulę ziemską od strony południowej (od strony bieguna południowego), a południk 0° jest u dołu - to oznacza, że patrzymy w perspektywie odwróconej na kierunki świata. Tak więc litera A wskazuje kierunek wschodni, natomiast litera C – zachodni.

 

Odpowiedź: Literą A oznaczono kierunek wschodni, B – południowy, C – zachodni, natomiast literą D – północny.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza