Rzut poziomy

Rzut poziomy to ruch ciała znajdującego się na początku na pewnej wysokości (h), któremu nadano prędkość w kierunku poziomym (v0).


Jeżeli założymy, że ruch ten odbywa się bez żadnych oporów (np. ciało porusza się w próżni), to   jest on przykładem ruchu złożonego z dwóch rodzajów ruchów tj.:


1.    Ruchu jednostajnego, który odbywa się w kierunku poziomym z prędkością v0.
2.    Ruchu jednostajnie przyspieszonego z przyspieszeniem ziemskim (g) w kierunku pionowym (spadek swobodny).


 
W dowolnej chwili wypadkowa prędkość ciała jest styczna do toru ruchu, a jej wartość można wyznaczyć z twierdzenia Pitagorasa:


v _{w}= \sqrt{v _{0} ^{2}+v _{g} ^{2}    }   , gdzie vg to prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej z przyspieszeniem ziemskim (g) czyli:

v _{g}=g \cdot t
 
Zasięg rzutu (z) jest równy drodze pokonanej ruchem jednostajnym z prędkością v0 w czasie t równym czasowi spadku ciała z wysokości h, więc:

z=v _{0} \cdot t
 
Aby znaleźć czas spadku ciała z wysokości h, należy przeanalizować ruch ciała w kierunku pionowym. Wzdłuż osi y mamy do czynienia  ze spadkiem swobodnym, więc droga przebyta przez ciało w tym wymiarze jest równa:

h= \frac{g \cdot t ^{2} }{2}
 
Z powyższego równania można wyznaczyć czas spadku ciała, czyli całkowity czas trwania ruchu:

t= \sqrt{ \frac{2h}{g} }
 
To z kolei umożliwia wyznaczenie

Polecamy również:

  • Rzut ukośny

    Rzut ukośny to ruch ciała, któremu nadano prędkość (v0) skierowaną pod pewnym kątem () do poziomu. Jeżeli założymy, że ruch ten odbywa się bez żadnych oporów (np. ciało porusza się w próżni), to jest on przykładem ruchu złożonego z trzech rodzajów ruchów tj. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Autor urodził się na wsi Korolowka k. Tarnopola.
Jerzy Zawadzki • 2021-08-01 17:42:54
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39