Długość fali i częstotliwość fali

Długość fali

Długość fali (λ) jest to odległość pomiędzy kolejnymi powtórzeniami kształtu fali. Inaczej mówiąc jest to najmniejsza odległość, mierzona równolegle do kierunku rozchodzenia się fali, pomiędzy punktami będącymi w tej samej fazie drgań.

długość fali

Jak wynika z rysunku długość fali najłatwiej jest określić podając odległości pomiędzy dwoma sąsiednimi grzbietami fali lub pomiędzy jej sąsiednimi dolinami.

Dla fali rozprzestrzeniającej się z prędkością v jej długość można wyrazić:

λ = vT

gdzie: T – okres drgań.

Fala poruszająca się z prędkością v podczas jednego okresu pokona dystans równy jej długości.

Okres i częstotliwość fali

Okres fali jest to czas, w którym dowolny punkt fali wykona jedno pełne drganie.

Częstotliwość (f) fali jest wielkością informującą o szybkości powtarzania się drgań danego punktu ośrodka, w którym rozchodzi się fala. Ponieważ okres jest czasem trwania jednego pełnego cyklu drgań, to częstotliwość (informująca o liczbie cykli w jednostce czasu) musi być równa jego odwrotności:

f= \frac{1}{T}  \Rightarrow T= \frac{1}{f}

Wstawiając ostatnie wyrażenie do wzoru na długość fali otrzymamy:

\lambda= \frac{v}{f}

Długość i częstotliwość - przykład.

Fala biegnąca po powierzchni oceanu uderza o brzeg 6 razy w ciągu minuty. Znajdź prędkość rozchodzenia się tej fali wiedząc, że odległość pomiędzy jej grzbietami wynosi 10m.

Rozwiązanie:
Mnożąc ostatnie równanie przez f, otrzymamy:

v=\lambda \cdot f

Widać, że aby znaleźć prędkość należy wyznaczyć długość i częstotliwość fali.

Długość fali to odległość pomiędzy jej grzbietami, więc λ = 10m. Częstotliwość to liczba pełnych cykli w czasie jednej sekundy. Skoro fala uderza o brzeg 6 razy w ciągu minuty, to jej częstotliwość musi być równa:

f= \frac{6}{60s} =0,1Hz

Wstawiając otrzymane wyniki do wzoru na prędkość otrzymamy:

v=10m \cdot 0,1Hz=1 \frac{m}{s}

Polecamy również:

Komentarze (12)
Wynik działania 2 + 5 =
Tom
2023-11-05 14:11:04
Super artykuł.
Takaya
2022-08-14 23:13:07
Komentarz napisany przez Jana Grudę wydaje się apodyktyczny. Pomijając jednak formę, zgadzam się z treścią. Merytorycznie, z uzasadnieniem podał to, co często nam umyka. Jeśli nie nauczymy się prawidłowego, precyzyjnego podawania informacji, to nabieramy złych nawyków. W efekcie mamy pomylone jednostki, błędy w myśleniu, głupotę dookoła. Przykładem są same (koronaferie). Albo nauczycielka w szkole telewizji TVP, która (uczy) że „liczby parzyste to takie, które mają parę".
Nikt
2021-03-02 05:45:36
Ludzie, który nauczyciel sprawdza czy jednostki są pisane kursywą czy nie, czy jest taka czcionka czy nie! Poprawność rozwiązania się liczy a nie zapis w szkole podstawowej! Tyle wystarczy uczniowi szkoły podstawowej!
Jan Gruda
2020-04-22 14:46:57
Tekst jest napisany niechlujnie. Po pierwsze zgodnie z normą PN-EN ISO 80000-1 pomiędzy wartością wielkości (liczbą) a wartością jednostki (jednostką) powinna być SPACJA! Po drugie widać, że wzory były pisane dosyć bezmyślnie edytorem równań, bo jednostki powinny być pisane czcionką prostą, a nie kursywą (edytor traktuje je jako zmienne matematyczne, a nie tekst). Do tego wszelkie zmienne fizyczne w tekście zwyczajowo pisze się czcionką TNR (Times New Roman) - nowy edytor równań niestety używa Cambria Math. Inicjatywa cenna, aczkolwiek jak już coś puszcza się w obieg, to trzeba to dopracować, a nie odstawiać lipę.
owo
2020-03-27 15:38:59
Fajne, szczególnie jak musisz sie uczyć podczas koronaferii (●・ω・)b
WOOO
2020-02-26 18:30:40
dobre
nejberbox
2019-11-14 18:42:46
może być
JD
2019-10-02 08:06:43
Jest dobrze xd
Hubix
2018-06-11 19:02:46
czy mogli byście dać jeszcze jednostki??: -Częstotliwości fali/drgania -Okresu fali -Długości fali
fan disa
2018-04-05 18:59:43
polecam
Ada
2018-01-08 16:19:17
@norbertgierczak netykieta się kłania i nie jest to wcale takie złe.
Dzasper
2018-01-07 18:16:48
Nie wiem dlaczego osoba niżej jest tak agresywnie nastawiona, mi się przydało i szanuje za same chęci zrobienia takiego wątku:)
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43