Kinetyczna teoria gazów

Kinetyczna teoria gazów jest działem fizyki, który opisuje procesy zachodzące w gazach, w oparciu o założenie, że są one zbudowane z bardzo dużej liczby bardzo małych cząsteczek lub atomów, które znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchu.

Przy pomocy tej teorii można wyjaśnić wszystkie podstawowe prawa rządzące gazami oraz ogólne prawa termodynamiki.

Na przykład ciśnienie wywierane przez gaz na ścianki zbiornika można zinterpretować jako skutek zderzeń pojedynczych molekuł gazu z tymi ściankami. Fakt, że gaz wypełnia całą objętość zbiornika można wyjaśnić nieustannym ruchem jego cząsteczek.

Ponieważ gaz zbudowany jest z bardzo dużej liczby atomów lub cząsteczek, to kinetyczna teoria gazów zmuszona jest do posługiwania się prawami matematyki statystycznej, które umożliwiają opisywanie zjawisk makroskopowych (ciśnienie, temperatura), w oparciu o właściwości mikroskopowe cząsteczek gazu, takich jak np. ich ruch

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33