Kinetyczna teoria gazów

Kinetyczna teoria gazów jest działem fizyki, który opisuje procesy zachodzące w gazach, w oparciu o założenie, że są one zbudowane z bardzo dużej liczby bardzo małych cząsteczek lub atomów, które znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchu.

Przy pomocy tej teorii można wyjaśnić wszystkie podstawowe prawa rządzące gazami oraz ogólne prawa termodynamiki.

Na przykład ciśnienie wywierane przez gaz na ścianki zbiornika można zinterpretować jako skutek zderzeń pojedynczych molekuł gazu z tymi ściankami. Fakt, że gaz wypełnia całą objętość zbiornika można wyjaśnić nieustannym ruchem jego cząsteczek.

Ponieważ gaz zbudowany jest z bardzo dużej liczby atomów lub cząsteczek, to kinetyczna teoria gazów zmuszona jest do posługiwania się prawami matematyki statystycznej, które umożliwiają opisywanie zjawisk makroskopowych (ciśnienie, temperatura), w oparciu o właściwości mikroskopowe cząsteczek gazu, takich jak np. ich ruch

Polecamy również:

 • Model gazu doskonałego

  Model gazu doskonałego stanowi podstawę teorii kinetyczno-molekularnej gazów. Został on stworzony w celu łatwiejszego opisywania zjawisk zachodzących w gazach. Więcej »

 • Przemiany stanu gazu

  Równanie stanu gazu, zwane równaniem Clapeyrona (pV = nRT), łączy ze sobą trzy zmienne parametry termodynamiczne tj.: ciśnienie – p, objętość – V oraz temperaturę – T. Więcej »

 • Druga zasada termodynamiki

  Drugą zasadę termodynamiki można sformułować na wiele różnych sposobów. Jednak najogólniejszą jej postacią jest definicja wykorzystująca pojęcie entropii (S). Więcej »

 • Cykle przemian termodynamicznych

  Cykle przemian termodynamicznych są procesami odwracalnymi, w których układ w wyniku szeregu przemian termodynamicznych powraca  do stanu początkowego, opisanego przez takie wielkości jak: ciśnienie, objętość i temperatura. Więcej »

 • Sprawność silników cieplnych

  Sprawność silników cieplnych (η) jest zdefiniowana jako stosunek pracy (W), wykonanej przez silnik podczas jednego cyklu, do wartości energii pobranej w formie ciepła (Q1) podczas tego cyklu: Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Autor urodził się na wsi Korolowka k. Tarnopola.
Jerzy Zawadzki • 2021-08-01 17:42:54
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39