Transport ciepła

Ciepło należy rozumieć jako proces przekazywania energii pomiędzy ciałami różniącymi się temperaturą. Transport ciepła jest procesem jednokierunkowym tzn. zachodzi zawsze w kierunku od ciała o wyższej temperaturze do ciała o temperaturze niższej.
Transport ciepła

Rys. Monika Pilch

Rys. Kierunek przepływu ciepła.

Gdyby proces ten zachodził w kierunku odwrotnym nie przeczyłoby to zasadzie zachowania energii. Energia oddana przez ciało chłodniejsze byłaby równa ilości energii dostarczonej do ciała cieplejszego, więc bilans energetyczny nie uległby zmianie. Jednak takie procesy nie zachodzą w przyrodzie. Szklanka z gorącą herbatą pozostawiona w pokoju nie zwiększy swojej temperatury kosztem energii otoczenia. Zachodzi jedynie proces odwrotny tzn. gorąca woda zmniejszy swoją temperaturę, odda ciepło do otoczenia, co spowoduje wzrost energii termicznej np. powietrza znajdującego się w pokoju.

Polecamy również:

 • Zerowa zasada termodynamiki

  Zerowa zasada termodynamiki stwierdza, że jeżeli dwa ciała są w stanie równowagi termodynamicznej z trzecim ciałem, to są one również w równowadze termodynamicznej między sobą. Więcej »

 • Skale temperatur
 • Pierwsza zasada termodynamiki

  Pierwsza zasada termodynamiki jest konsekwencją zasady zachowania energii dla procesów termodynamicznych, jednak chronologia odkryć obydwu zasad była odwrotna – sformułowanie pierwszej zasady dynamiki doprowadziło do odkrycia zasady zachowania energii. Więcej »

 • Zmiany stanu skupienia materii

  W termodynamice wyróżnia się trzy stany skupienia materii, są to: stan stały, ciekły i gazowy, który jest również nazywany stanem lotnym. Stan skupienia w jakim występuje dane ciało zależy od czynników zewnętrznych takich jak np. temperatura, czy ciśnienie. Więcej »

 • Bilans cieplny

  Bilans cieplny jest zestawieniem ilości ciepła pobranego i oddanego przez poszczególne elementy zamkniętego układu, które nie są ze sobą w stanie równowagi termodynamicznej. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43