Transport ciepła

Ciepło należy rozumieć jako proces przekazywania energii pomiędzy ciałami różniącymi się temperaturą. Transport ciepła jest procesem jednokierunkowym tzn. zachodzi zawsze w kierunku od ciała o wyższej temperaturze do ciała o temperaturze niższej.
Transport ciepła

Rys. Monika Pilch

Rys. Kierunek przepływu ciepła.

Gdyby proces ten zachodził w kierunku odwrotnym nie przeczyłoby to zasadzie zachowania energii. Energia oddana przez ciało chłodniejsze byłaby równa ilości energii dostarczonej do ciała cieplejszego, więc bilans energetyczny nie uległby zmianie. Jednak takie procesy nie zachodzą w przyrodzie. Szklanka z gorącą herbatą pozostawiona w pokoju nie zwiększy swojej temperatury kosztem energii otoczenia. Zachodzi jedynie proces odwrotny tzn. gorąca woda zmniejszy swoją temperaturę, odda ciepło do otoczenia, co spowoduje wzrost energii termicznej np. powietrza znajdującego się w pokoju.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33