Prawo Pascala

Prawo Pascala dotyczy wartości ciśnienia w płynie (cieczy lub gazie), będącego wynikiem działania siły zewnętrznej. Głosi ono, że ciśnienie płynu, które jest wywołane przez działanie sił zewnętrznych, rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach. Zatem przyrost ciśnienia jest jednakowy zarówno w każdym elemencie płynu, jak i w każdym punkcie powierzchni, która ten płyn ogranicza.
Prawo Pascala wykorzystywane jest w praktyce przy budowie różnego rodzaju podnośników, pras oraz hamulców hydraulicznych. Wszystkie z wymienionych urządzeń są maszynami prostymi, bowiem umożliwiają działanie mniejszą siłą na dłuższej drodze zamiast działania większą siła na drodze krótszej.
Na rysunku przedstawiono dwa naczynia połączone, różniące się polem powierzchni przekroju poprzecznego. Na naczynie pierwsze działa siła zewnętrzna F1. Zgodnie z prawem Pascala ciśnienia wywierane na obydwa naczynia są jednakowe, zatem:

p _{1}=p _{2}

 \frac{F _{1} }{S _{1} } = \frac{F _{2} }{S _{2} }

F _{2}= \frac{S _{2} }{S _{1} }  F _{1}

Jak wynika z ostatniego równania, siła wywierana na powierzchnię drugiego naczynia- F2, musi być większa od siły F1, gdyż wartość pola powierzchni S2 jest większa od pola powierzchni S1.

Polecamy również:

  • Ciśnienie hydrostatyczne

    Ciśnienie (p) jest skalarną wielkością fizyczną, zdefiniowaną jako stosunek siły parcia (F) do pola powierzchni ciała  (S), na którą ta siła działa: Więcej »

  • Siła wyporu i prawo Archimedesa

    Prawo Archimedesa głosi, że na każde ciało zanurzone w płynie (cieczy lub gazie) działa siła wyporu, której wartość jest równa ciężarowi wypartego płynu Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
4sia
2023-09-19 16:47:42
Wow
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43