Pierwsza zasada termodynamiki

Pierwsza zasada termodynamiki jest konsekwencją zasady zachowania energii dla procesów termodynamicznych, jednak chronologia odkryć obydwu zasad była odwrotna – sformułowanie pierwszej zasady dynamiki doprowadziło do odkrycia zasady zachowania energii.

Pierwsza zasada termodynamiki głosi, że zmiana energii wewnętrznej układu (ΔU) jest równa sumie ciepła wymienionego przez układ z otoczeniem (Q) oraz pracy wykonanej nad lub przez ten układ (W):

ΔU = Q + W

W przypadku gdy, do układu dostarczana jest energia w formie ciepła lub wykonania pracy nad układem obydwie wielkości przyjmują wartość dodatnią, gdyż zwiększają energię wewnętrzną układu. Natomiast gdy układ oddaje ciepło do otoczenia i wykonuje pracę przeciwko siłą zewnętrznym, to zarówno ciepło, jak i praca są ujemne.

Pierwsza zasada termodynamiki – przykład.

Znajdź zmianę energii wewnętrznej układu w następujących przypadkach:
a)    układ oddal ciepło o wartości 20J i wykonał pracę 80J,
b)    układ pobrał ciepło o wartości 30J i wykonał pracę 30J,
c)    układ nie wykonał pracy i nie zmienił swojej temperatury.

Rozwiązanie:

Zgodnie z ustaloną konwencją znaków, można napisać:
a)    ΔU = -20J – 80J = - 100J – otrzymany wynik oznacza, że w wyniku tego procesu termodynamicznego, energia wewnętrzna układu zmniejszyła się o 100J.
b)    ΔU = 30J – 30J = 0J – w wyniku tego procesu energia układu nie uległa zmianie.
c)    Ponieważ układ nie wykonał pracy oraz nie zmienił swojej temperatury, to nie mógł nastąpić proces wymiany ciepła, więc zmiana energii wewnętrznej jest w tym przypadku równa zero.

Polecamy również:

  • Energia wewnętrzna

    Energia wewnętrzna (U) układu jest sumą energii kinetycznych i potencjalnych wszystkich atomów lub cząsteczek, które budują ten układ. Mówiąc o energii wewnętrznej nie uwzględnia się energii układu jako całości oraz energii potencjalnej atomów, będącej wynikiem oddziaływania na układ sił... Więcej »

  • Ciepło i praca

    Ciepło i praca są wielkościami fizycznymi występującymi w pierwszej zasadzie termodynamiki i obydwie mają wymiar jednostki energii, czyli dżula. Zarówno przepływ ciepła, jak i wykonywanie pracy powoduje zmianę energii wewnętrznej układu, jednak obydwa procesy mają nieco inny charakter. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43