Mechanizm przepływu prądu elektrycznego w metalach

Przepływ prądu elektrycznego w metalach polega na uporządkowanym ruchu elektronów walencyjnych, który jest konsekwencją różnicy potencjałów pomiędzy końcami danego przewodnika.

Napięcie przyłożone do końców przewodnika powoduje pojawienie się w jego wnętrzu pola elektrycznego, które z kolei powoduje, że na ładunki elektryczne, znajdujące się wewnątrz przewodnika, działa siła Coulomba, zmuszająca je do ruchu.

Wpływ działania sił elektrycznych na jony dodatnie jest znacznie mniejszy niż na elektrony, ponieważ masa elektronu jest około 1833 razy mniejsza od masy protonu.


Na rysunku przedstawiono linie pola elektrycznego, które powstało w wyniku przyłożonego napięcia U. Widać, że kierunek ruchu elektronów wewnątrz metalu jest przeciwny do kierunku natężenia pola E.

Ponieważ związek pomiędzy natężeniem a napięciem jest następujący E= \frac{U}{l} , oznacza to, że przyłożenie większego napięcia do końców przewodnika spowoduje pojawienie się proporcjonalnie większego pola elektrycznego, co w konsekwencji zmusi elektrony do ruchu z większą prędkością.

Komentarze (3)
Wynik działania 2 + 5 =
Damiano
2020-02-25 08:06:25
ja też nie rozumiem
Mikołaj Misztal
2016-10-11 15:39:29
Nikutala nie rozumiem
JD
2016-09-30 06:38:48
Słabo
Ostatnio komentowane
które to interpretacja?
Sylwia • 2020-10-18 12:46:17
Dobre
Bartek • 2020-10-18 12:38:41
Dzięki
Siano • 2020-10-17 15:44:01
Szkoda, że ludzie, którzy coś wiedzą na temat edukacji - są usuwani..., a przychodzą...
Szkoda • 2020-10-15 06:56:27
Nie chcę mi sie tego uczyć :(
Ból życia • 2020-10-15 06:08:11