Oblicz liczbę atomów miedzi w podanych związkach

Oblicz ile atomów znajduje się w:

5,12g miedzi, 0,75 mola CuO, 47g Cu(NO3)2, 0,4 mola Cu3(PO4)2

W obliczeniach podaj wyniki w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 13:20

Rozwiązanie:

nCu = m/M = 5,12/64 = 0,08 mola Cu

1 mol – 6,02×1023 atomów

0,08 mola – x atomów

x = 4,8×1022 cząstek

 

1 mol Cu2O – 2×6,02×1023 cząstek Cu

0,5 mola – x cząstek

x = 6,02×1023 atomów Cu

 

6,02×1023 atomów Cu – 188g Cu(NO3)2

x atomów Cu– 47 g Cu(NO3)2

x = 1,5×1023 atomów Cu

 

1 mol Cu3(PO4)2 – 3×6,02×1023 atomów Cu

0,4 mola Cu3(PO4)2 – x atomów Cu

x = 7,2×1023 atomów Cu

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza