Podaj stosunek molowy i wagowy podanych związków

Podaj stosunek molowy i wagowy następujących związków: tlenek chrom(III), siarczek wapnia, tlenek litu.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 12:24

Obliczenia:

Odczytujemy z układu okresowego masy atomowe pierwiastków:

mO = 16u

mCr = 52u

mLi = 7u

mS = 32u

mCa = 40u

Stosunki wagowe związków wynoszą odpowiednio:

 \frac{M _{Cr} }{M _{O} } =  \frac{2 \times 52}{3 \times 16} =  \frac{13}{6}

 \frac{M _{S} }{M _{Ca} } =  \frac{32}{40} =  \frac{4}{5}

 \frac{M _{Li} }{M _{O} } =  \frac{2 \times 7}{3 \times 16} =  \frac{7}{8}

Stosunki molowe wynoszą odpowiednio:

2 mole Cr/3 mole ) = 2/3

1 mol S/1 mol Ca = 1/1

2 mole Li/1 mol O = 2/1

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza