Oblicz ilość moli NaOH w roztworze

Oblicz ile moli NaOH znajduje się w 600g 30% roztworu wodorotlenku sodu. Przyjmij w obliczeniach następujące masy atomowe pierwiastków: MNa = 23u, MH = 1u, MO = 16u.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 21:16

Obliczenie masy NaOH w roztworze:

30g NaOH – 100g roztworu

x g NaOH – 600g roztworu

x = 180g NaOH

Obliczenie masy molowej wodorotlenku sodu:

MNaOH = 1×23+1×16+1×1 = 40 g/mol

Przeliczenie masy wodorotlenku sodu na liczbę moli:

1 mol NaOH – 40 g

x moli NaOH – 180g

x = 4,5 mola

 

Odpowiedź: W 600g 30% roztworu wodorotlenku sodu znajduje się 4,5 mola NaOH.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza