Oblicz w ilu molach tlenku jodu(V) znajduje się dana liczba atomów jodu

Oblicz w ilu molach tlenku jodu(V) znajduje się tyle samo atomów jodu, jaka znajduje się w 3,5 mola kwasu jodowodorowego. Wynik podaj w zaokrągleniu do 2 miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 13:16

Zapisujemy wzory sumaryczne związków:

HI – kwas jodowodorowy

I2O5 – tlenek jodu(V)

Ze stechiometrii wzorów wynika, że w 3,5 mola HI znajduje się 3,5 mola jodu. Układamy zatem proporcję:

1 mol I2O5 – 2 mole I

x moli I2O5 – 3,5 mola I

x = 1,75 mola I2O5

 

Odpowiedź: Jednakową ilość atomów jodu co w 3,5 mola HI znajdziemy w 1,75 mola tlenku jodu(V).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza