Energia potencjalna oddziaływań międzycząsteczkowych

Siły napięcia powierzchniowego cieczy, które są konsekwencją oddziaływań międzycząsteczkowych, dążą zawsze do zmniejszenia powierzchni cieczy. Dzieje się tak dlatego, że energia potencjalna układu cząstek przyjmuje wartość minimalną wówczas, gdy cząsteczki te znajdują się możliwie jak najbliżej siebie.

Energię potencjalną oddziaływań między cząsteczkowych w cieczy można zdefiniować jako wartość pracy (W), jaką należy wykonać, aby kroplę cieczy o promieniu R1 zamienić na n kropli o promieniach R2. Praca ta jest równa co najmniej:

W= \sigma \Delta S
 
gdzie: σ – współczynnik napięcia powierzchniowego, ΔS  - zmiana powierzchni cieczy.

Zakładając, że krople mają kształt kuli, zmianę powierzchni można wyrazić następująco:

 \Delta S=n4 \pi R _{2} ^{2} -4 \pi R _{1} ^{2} =4 \pi (nR _{2} ^{2}-R _{1}  ^{2})

Energia potencjalna oddziaływań międzycząsteczkowych – przykład.

Znajdź wartość pracy jaką należy wykonać, aby wytworzyć bańkę mydlaną o promieniu 0,04m. Przyjmij, że współczynnik napięcia powierzchniowego roztworu detergentu wynosi 0,03 N/m.

Dane:                                        Szukane:
R = 0,04m                                    W = ?
σ = 0,03 N/m

Rozwiązanie:

W= \sigma \Delta S    

Zmiana powierzchni cieczy jest w przybliżeniu równa powierzchni końcowej bańki, więc:

W= \sigma S _{k}

Bańka mydlana jest wewnątrz wypełniona powietrzem, zatem powierzchnia cieczy, tworzącej bańkę jest sumą powierzchni zewnętrznej – S1 oraz powierzchni wewnętrznej – S2, zatem:

S _{k} =S _{1} +S _{2}
 
Zakładając, że grubość bańki jest bardzo mała, można przyjąć, że S _{1} \approx S _{2} , stąd:

W=2 \sigma S _{1} =2 \sigma 4 \pi R ^{2}

W=2 \cdot 0,03 \frac{N}{m} \cdot 4 \cdot 3,14(0,04m) ^{2}

W \approx 0,001J

Polecamy również:

 • Siły międzycząsteczkowe

  Do sił międzycząsteczkowych zalicza się siły spójności i siły przylegania. Więcej »

 • Włoskowatość cieczy

  Włoskowatość jest zjawiskiem polegającym na podnoszeniu się lub obniżaniu poziomu menisku cieczy w cienkiej rurce (tzw. kapilarze), która jest zanurzona w cieczy, znajdującej się pod działaniem siły grawitacji. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16