Elektryzowanie przez dotyk

Elektryzowanie poprzez dotyk ma miejsce wówczas, gdy stykamy ze sobą co najmniej dwa ciała, z których przynajmniej jedno jest naelektryzowane. Podczas zatknięcia ciał następuje przepływ elektronów z jednego ciała na drugie.

Przykład 1.


Na rysunku przedstawiono dwa ciała, z których jedno jest naelektryzowane ujemnie (znajduje się na nim nadmiar elektronów). Po zetknięciu obydwa ciała są naelektryzowane ujemnie ładunkami równymi odpowiednio q1 i q2. Dzieje się tak dlatego, że podczas styku obu ciał elektrony przemieszczają się z jednego ciała na drugie, powodując tym samym naelektryzowanie ciała drugiego oraz zmniejszenie ładunku na ciele pierwszym. Zgodnie z zasadą zachowania ładunku elektrycznego całkowity ładunek przed zetknięciem musi być równy całkowitemu ładunkowi po zetknięciu, więc:

q = q1 + q2

Przykład 2.

 
Na rysunku przedstawiono dwa ciała, z których jedno jest naelektryzowane dodatnio (ma ono niedobór elektronów, które równoważą dodatni ładunek protonów). Po zetknięciu obydwa ciała są naelektryzowane dodatnio ładunkami równymi odpowiednio q1 i q2. Dzieje się tak dlatego, że podczas styku obu ciał elektrony przemieszczają się z ciała drugiego na pierwsze, powodując tym samym naelektryzowanie ciała drugiego ładunkiem dodatnim (niedobór elektronów, które przepłynęły) oraz zmniejszenie ładunku na ciele pierwszym.

Tu również musi być spełniona zasada zachowania ładunku, więc:

q = q1 + q2

Jak wynika z powyższych przykładów, przy tej metodzie elektryzowania ciał, ich ładunki po naelektryzowaniu mają jednakowe znaki.

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 1 =
Tomek Romek i atomek
2017-05-09 18:51:57
Jest Dobrze
kajqa
2015-12-07 16:20:31
superancko!
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23