Pojemność elektryczna - pojemność elektryczna przewodnika

Pojemność elektryczna jest wielkością, zdefiniowaną jako stosunek ładunku elektrycznego znajdującego się na danym przewodniku do wartości potencjału tego przewodnika.

C= \frac{q}{V}
 
gdzie: C – pojemność elektryczna, q – ładunek elektryczny, V – potencjał.

Pojemność elektryczna jest wielkością stałą dla danego przewodnika, informującą jak duży ładunek należy zgromadzić na powierzchni przewodnika, aby go naładować do potencjału równego 1 wolt.

Jednostką pojemności elektrycznej jest farad, który jest równy kulomb na wolt1F= \frac{1C}{1V}   .

Jeden farad jest jednostką bardzo dużą, dlatego w fizyce używa się jednostek mniejszych, takich jak np.:
1μF = 10-6F – mikrofarad
1nF = 10-9F – nanofarad
1pF = 10-12F – pikofarad

Pojemność elektryczna przewodnika – przykład.

Jaka jest pojemność elektryczna kuli o promieniu r, znajdującej się w próżni? Jaki promień powinna mieć ta kula, by jej pojemność była równa 1F?

Rozwiązanie:
Ponieważ C= \frac{q}{V}   oraz V= \frac{k _{0} q}{r} , to:

C= \frac{q}{ \frac{k _{0}q }{r} } = \frac{r}{k _{0} }
 
Aby wyznaczyć promień kuli o pojemności elektrycznej równej 1F, należy przekształcić ostatnie równanie, otrzymamy wówczas:

r=k _{0}C=9 \cdot 10 ^{9}  \frac{Nm ^{2} }{C ^{2} } \cdot 1F=9 \cdot 10 ^{9} m=9mldn
 
Uzyskany wynik pokazuje jak wielką jednostką jest jeden farad.

Polecamy również:

 • Gęstość powierzchniowa ładunku

  Powierzchniowa gęstość ładunku (σ) jest wielkością, która charakteryzuje rozkład ładunków elektrycznych na powierzchni danego przewodnika. Jest zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku (q) do pola powierzchni (S), na której się on znajduje. Więcej »

 • Wiatr elektronowy

  Jak wynika ze wzoru  , natężenie pola elektrycznego (E) silnie zależy od promienia krzywizny (r) ciała, które to pole wytwarza. Więcej »

 • Pojemność kondensatora płaskiego

  Kondensator płaski zbudowany jest z dwóch równoległych, przewodzących płaskich płyt, zwanych okładkami kondensatora, na których zgromadzony jest identyczny co do wartości ładunek elektryczny lecz o przeciwnym znaku. W przestrzeni pomiędzy okładkami kondensatora występuje więc jednorodne pole... Więcej »

 • Pojemność kondensatora cylindrycznego

  Kondensator cylindryczny zbudowany jest z dwóch współosiowych powierzchni walcowych o promieniach r1 oraz r2 i długości L, znacznie większej od obu promieni. Więcej »

 • Pojemność kondensatora z dielektrykiem

  Wprowadzenie materiału dielektrycznego pomiędzy okładki kondensatorów wszystkich rodzajów powoduje wzrost ich pojemności. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczki dielektryka umieszczone w obszarze pola elektrycznego kondensatora ulegają częściowemu lub całkowitemu uporządkowaniu (polaryzacji), dzięki... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53