Pojemność kondensatora cylindrycznego

Kondensator cylindryczny zbudowany jest z dwóch współosiowych powierzchni walcowych o promieniach r1 oraz r2 i długości L, znacznie większej od obu promieni.

Na obydwu walcach zgromadzony jest jednakowy co do wartości lecz o przeciwnym znaku ładunek elektryczny.


Na rysunku został przedstawiony przekrój poprzeczny kondensatora cylindrycznego wraz z wektorami natężenia pola pomiędzy jego okładkami.

Jak wynika z rysunku pole elektryczne między okładkami tego kondensatora jest polem niejednorodnym i w związku z tym, wyprowadzenie wzoru na jego pojemność wymaga znajomości rachunku całkowego, który w tej części opracowania zostanie celowo pominięty.

Pojemność kondensatora cylindrycznego opisuje równanie:

C=2 \pi \epsilon _{0} \frac{L}{ln\left( \frac{r _{2} }{r _{1}}\right)
 
gdzie: ε0 – przenikalność elektryczna próżni, ln – logarytm naturalny.

Pojemność tego kondensatora, podobnie jak kondensatora płaskiego, zależy jedynie od jego wielkości geometrycznych, a więc od jego długości i promieni obu cylindrów.

Polecamy również:

 • Gęstość powierzchniowa ładunku

  Powierzchniowa gęstość ładunku (σ) jest wielkością, która charakteryzuje rozkład ładunków elektrycznych na powierzchni danego przewodnika. Jest zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku (q) do pola powierzchni (S), na której się on znajduje. Więcej »

 • Wiatr elektronowy

  Jak wynika ze wzoru  , natężenie pola elektrycznego (E) silnie zależy od promienia krzywizny (r) ciała, które to pole wytwarza. Więcej »

 • Pojemność kondensatora płaskiego

  Kondensator płaski zbudowany jest z dwóch równoległych, przewodzących płaskich płyt, zwanych okładkami kondensatora, na których zgromadzony jest identyczny co do wartości ładunek elektryczny lecz o przeciwnym znaku. W przestrzeni pomiędzy okładkami kondensatora występuje więc jednorodne pole... Więcej »

 • Pojemność kondensatora z dielektrykiem

  Wprowadzenie materiału dielektrycznego pomiędzy okładki kondensatorów wszystkich rodzajów powoduje wzrost ich pojemności. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczki dielektryka umieszczone w obszarze pola elektrycznego kondensatora ulegają częściowemu lub całkowitemu uporządkowaniu (polaryzacji), dzięki... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 2 =
niewazne
2020-05-11 08:47:17
gitt
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52