Wiatr elektronowy

Jak wynika ze wzoru E= \frac{kq}{r ^{2} } , natężenie pola elektrycznego (E) silnie zależy od promienia krzywizny (r) ciała, które to pole wytwarza.

W przypadku ciał, których powierzchnie są bardzo silnie zakrzywione np. ostrzy ich promień krzywizny jest bardzo mały (bliski zera), co powoduje, że natężenie pola elektrycznego w pobliżu takiego ciała osiąga dość duże wartości.

Może to doprowadzić, w przypadku ciała naelektryzowanego ujemnie, do przyciągania dodatnich jonów, znajdujących się w powietrzu i w rezultacie do oddalania się elektronów od naelektryzowanego ciała. Powstanie wówczas zjawisko zwane wiatrem elektronowym, które leży u podstaw konstrukcji m.in. piorunochronów.

Polecamy również:

 • Gęstość powierzchniowa ładunku

  Powierzchniowa gęstość ładunku (σ) jest wielkością, która charakteryzuje rozkład ładunków elektrycznych na powierzchni danego przewodnika. Jest zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku (q) do pola powierzchni (S), na której się on znajduje. Więcej »

 • Pojemność kondensatora płaskiego

  Kondensator płaski zbudowany jest z dwóch równoległych, przewodzących płaskich płyt, zwanych okładkami kondensatora, na których zgromadzony jest identyczny co do wartości ładunek elektryczny lecz o przeciwnym znaku. W przestrzeni pomiędzy okładkami kondensatora występuje więc jednorodne pole... Więcej »

 • Pojemność kondensatora cylindrycznego

  Kondensator cylindryczny zbudowany jest z dwóch współosiowych powierzchni walcowych o promieniach r1 oraz r2 i długości L, znacznie większej od obu promieni. Więcej »

 • Pojemność kondensatora z dielektrykiem

  Wprowadzenie materiału dielektrycznego pomiędzy okładki kondensatorów wszystkich rodzajów powoduje wzrost ich pojemności. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczki dielektryka umieszczone w obszarze pola elektrycznego kondensatora ulegają częściowemu lub całkowitemu uporządkowaniu (polaryzacji), dzięki... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 5 =
taj
2021-04-20 13:39:40
fajne
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43