Oblicz objętość, jaką zajmie azot w podanych warunkach

W stalowej butli znajduje się 10kg azotu. Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie azot. Wyniki zaokrąglij do 1 miejsca po przecinku. Masa atomowa azotu wynosi 14u.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 13:23

Obliczenie ile moli znajduje się w 10 kg azotu:

28 g azotu – 1 mol N2

10 000 g azotu – x moli N2

x = 140,8 mola N2

Obliczenie objętości azotu w warunkach normalnych. 1 mol dowolnego gazu w warunkach normalnych ma objętość 22,4 dm3, zatem:

1 mol – 22,4 dm3

140,8 mola – x dm3

x = 3154,4 dm3

Odpowiedź: 10 kg azotu w warunkach normalnych zajmie 3154,4 dm3.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza