Arcybiskupi gnieźnieńscy w średniowiecznej Polsce

Do podanych poniżej informacji biograficznych dopisz imię odpowiedniej postaci.

 

A. Arcybiskup gnieźnieński w latach 1199-1219. Starał się realizować politykę papieża Innocentego III.

B. Arcybiskup gnieźnieński w latach 1412-1422, pierwszy prymas Polski (od 1417 roku). Stał na czele polskiej delegacji na soborze w Konstancji (1414-1418).

C. Pierwszy arcybiskup gnieźnieński, przyrodni brat św. Wojciecha.

D. Arcybiskup gnieźnieński w latach 1283-1314. Koronował dwóch królów Polski – Przemysła II oraz Wacława II.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Szymon Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 08:44

A. Henryk Kietlicz

B. Mikołaj Trąba

C. Radzim Gaudenty

D. Jakub Świnka

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)