Sprawdź swą znajomość średniowiecznych postaci

Wskaż, która ze średniowiecznych postaci wymienionych w poniższych szeregach nie pasuje do pozostałych. Krótko uzasadnij swój wybór (zaznacz cechę odróżniającą ją od innych wyliczonych osób).

a) Wincenty Kadłubek, Zawisza Czarny, Jan Długosz, Gall Anonim

b) Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot, William Ockham, Ulrich von Jungingen

c) Hugo Kapet, Ryszard Lwie Serce, Wilhelm Zdobywca, Henryk V Lancaster

d) Mieszko II, Kazimierz Jagiellończyk, Władysław Łokietek, Bolesław Szczodry (Śmiały)

e) Elżbieta Rakuszanka, Jadwiga Śląska, Dobrawa, Elżbieta Łokietkówna

f) Benedykt z Nursji, Franciszek z Asyżu, Dominik Guzmán, Bernard Gui

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
26.03.2020 06:45

a) Wincenty Kadłubek, Zawisza Czarny, Jan Długosz, Gall Anonim

(Był rycerzem, odmiennie niż pozostali, którzy byli dziejopisarzami)

b) Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot, William Ockham, Ulrich von Jungingen

(Był wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego. Inne wymienione osoby były filozofami)

c) Hugo Kapet, Ryszard Lwie Serce, Wilhelm Zdobywca, Henryk V Lancaster

(Był królem Franków, a pozostali - królami Anglii)

d) Mieszko II, Kazimierz Jagiellończyk, Władysław Łokietek, Bolesław Szczodry (Śmiały)

(Pochodził z dynastii Jagiellonów, a pozostali należeli do dynastii Piastów)

e) Elżbieta Rakuszanka, Jadwiga Śląska, Dobrawa, Elżbieta Łokietkówna

(Jako jedyna z wymienionych nie była matką króla Polski)

f) Benedykt z Nursji, Franciszek z Asyżu, Dominik Guzmán, Bernard Gui

(Jedyny inkwizytor spośród wymienionych osób. Pozostałe postaci łączy to, że były założycielami zakonów)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza