Średniowieczni kronikarze w Polsce i ich dzieła

Połącz nazwisko autora z napisanym przez niego dziełem oraz wiekiem, w którym powstało.

Autor:

- Jan Długosz

- Anonim zwany Gallem

- Wincenty Kadłubek

Dzieło:

- "Kronika Polski" (Historia Polonica)

- "Roczniki czyli kroniki sławnego królestwa polskiego" (Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae)

- "Kronika i czyny książąt czyli władców polskich" (Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum)

Wiek:

- XV

- XII

- XII-XIII

 

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
29.03.2020 15:40

- Jan Długosz, "Roczniki czyli kroniki sławnego królestwa polskiego" (Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae), XV wiek.

- Anonim zwany Gallem, "Kronika i czyny książąt czyli władców polskich" (Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum), XII wiek.

- Wincenty Kadłubek, "Kronika Polski" (Historia Polonica), XII-XIII wiek.

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza