Konsekwencje bitwy pod Hastings (1066)

Przedstaw krótkofalowe i długofalowe następstwa bitwy pod Hastings stoczonej w 1066 roku.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
30.03.2020 06:06

Bezpośrednią konsekwencją bitwy pod Hastings, stoczonej w 1066 roku pomiędzy Normanami a Anglosasami, było zwycięstwo Normanów, które umożliwiło zajęcie przez nich dużej części Brytanii. Normanowie byli zromanizowanymi wikingami, którzy wcześniej osiedlili się na północy Francji - w Normandii. Po wygranym starciu w 1066 roku przywódca Normanów - Wilhelm Zdobywca - został królem Anglii. Przez sześć następnych lat bezwzględnie tłumił powstania wymierzone przeciw jego władzy. Odebrane buntownikom dobra ziemskie zostały rozdzielone pomiędzy wybranych normandzkich wojowników. Długofalowym następstwem bitwy były trwające niemal dziewięćdziesiąt lat rządy zapoczątkowanej przez niego dynastii normandzkiej w Anglii. Wiązało się to również ze zmianami kulturowymi. W Anglii upowszechniały się zwyczaje praktykowane przez najeźdców. Język francuski, którym posługiwali się Normanowie, zaczął wypierać język angielski. Z czasem zacieśnieniu uległy związki pomiędzy Brytanią a Normandią. Bitwa pod Hastings została przedstawiona na słynnej Tkaninie z Bayeux - jednym z arcydzieł średniowiecznej sztuki.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza