Bolesław Śmiały - dokonania, osiągnięcia, przydomek

Bolesław Śmiały (1042 – 1082) był władcą z dynastii Piastów, synem Kazimierza Odnowiciela. Bolesław panował jako książę polski w latach 1058 – 1076, a od 1076 – 1079 jako król Polski.

Sytuacja polityczna w Europie stała się dla nowego władcy polskiego wyjątkowo korzystna. Rozpoczął się bowiem konflikt między Papiestwem, a Cesarstwemspór o inwestyturę. Bolesław opowiedział się po stronie papieża – Grzegorza VII, w jego walce o dominację w Europie z cesarzem Henrykiem IV.

Książę polski chcąc uniezależnić się od Cesarstwa starał się stworzyć blok państw antycesarskich. W tym celu trzykrotnie – w latach 1060, 1064 oraz 1077, podejmował interwencje na Węgrzech. Bolesławowi udaje się osadzić na tamtejszym tronie swoich kandydatów – w roku 1060 królem Węgierskim zostaje Bela, kolejno w roku 1074 – Gejza oraz Władysław w roku 1077.

Stosunki polsko – czeskie pogarszają się po zaprzestaniu płacenia trybutu przez Bolesława Śmiałego, ze Śląska. Władca polski otrzymał taką sytuacje jeszcze w spadku po swoim ojcu – Śląsk był obciążony trybutem na rzecz Czech, a ci ostatni byli lennikami cesarstwa. Pomimo, że pierwsza wyprawa księcia polskiego w roku 1060 pod Hradec zakończyła się niepowodzeniem, to już wyprawy w latach 1070 – 1072 zakończyły się pełnym sukcesem Bolesława Śmiałego.

W efekcie licznych starć oraz zawiązywania sojuszy, w ówczesnej Europie powstały dwa bloki państw – Czechy wspierające cesarstwo oraz Polska i Węgry popierające papiestwo. Wybór takiego sojusznika przyniósł szybko korzyści dla władcy polskiego. W roku 1075 uregulowano ostatecznie kwestie związane z odbudową metropolii gnieźnieńskiej, a w roku 1076 Bolesław za zgodą Grzegorza VII koronował się na króla Polski.

Istotne dla Bolesława były również działania w kierunku wschodnim. W roku 1069 po raz pierwszy władca polski interweniuje na Rusi, gdzie rządy objął jego kandydat – Izasław. Był on jednak skonfliktowany ze swoimi braćmi i traci władzę w roku 1073.

Bolesław ponownie interweniuje w jego interesach w roku 1077, kiedy to została zorganizowana druga wyprawa na Ruś. Pomimo, że Bolesław początkowo nie zamierzał już pomagać Izasłowi i nawet porozumiał się z jego braćmi, to ten pierwszy poprosił o pomoc papieża. W takiej sytuacji Bolesław związany sojuszem z Grzegorzem VII nie mógł odmówić. Za sprawą Bolesława Izasław ponownie zasiada na tronie, a stolica Rusi zostaje zdobyta.

Bolesław swój przydomek Szczodry zawdzięcza przede wszystkim dokończeniem odbudowy arcybiskupstwa w Gnieźnie, odbudowy kościołów oraz klasztorów, a także nadawanie dóbr możnym świeckim. Do określenia osoby władcy używano również innych określeń – Śmiały, Wojowniczy czy też Dziki. Miały one prawdopodobnie podstawę w waleczności, działaniach jakie podejmował Bolesław na arenie Europejskiej.

Polecamy również:

Komentarze (5)
Wynik działania 4 + 2 =
Me :)
2022-04-20 15:58:30
Fajne
Me :)
2022-04-20 15:53:01
Fajne????????????
Imię/nick
2019-11-11 09:14:58
Polecam❤
krzsiek
2017-12-17 21:20:49
tyle to wiedziałem już w szkole podstawowej napiszcie coś bardziej wyszukanego np. o podsycaniu przez naszego Bolka buntu saxonow przeciwko cesarzowi.
andrew
2015-05-10 18:45:26
Pomogło mi polecam
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43