Bolesław Chrobry - biografia, przydomek, panowanie (najważniejsze wydarzenia)

Bolesław Chrobry – Pochodzenie

Siły Mieszka I, pierwszego księcia Polski, pokonały w roku 972 wojska niemieckie margrabiego Hodona pod Cedynią. Po walkach cesarz Otton I wezwał przed swoje oblicze Mieszka oraz Hodona. Pomimo, że pierwszy z nich zdołał zachować zdobycze na Pomorzu, to na pewien okres czasu musiał oddać cesarzowi jako zakładnika swojego syna – Bolesława.

Matką Bolesława była Dobrawa, która wzięła ślub z Mieszkiem w roku 965. Była ona córką księcia czeskiego Bolesława I oraz siostrą jego następcy Bolesława II. Oprócz tego Bolesław Chrobry miał trzech przyrodnich braci z drugie małżeństwa swojego ojca z Odą pochodzącą z Niemiec – Mieszka, Świętopełka i Lamberta.

Po śmierci Mieszka I kraj miał zostać podzielony między jego synów. Bolesław jednak nie dopuścił do rozdrobnienia Polski. Bez większych trudności uporał się z Odą oraz jej potomstwem, których ostatecznie wypędził z kraju, pozostawiając pełnie władzy dla siebie.

Bolesław Chrobry – Lata panowania

Za czasów swojego panowania, Bolesław Chrobry przejawiał dużo większe ambicie w kwestiach chrystianizacji, niż jego ojciec. Rozpoczął organizacje wypraw misyjnych, aby w ten sposób dorównać pozycji innych władców chrześcijańskich. W ówczesnym czasie do Polski przybył wygnany ze swojego kraju (Czech) biskup Wojciech. Jego przybycie i chęć nawracania pogan zbiegły się z celami Bolesława. Zorganizowano misję na ziemie Pruskie w roku 997, podczas której duchowny poniósł męczeńską śmierć. Ze względu na wysoką i szanowaną pozycje jaką posiadał Wojciech wśród państw zachodnich, wydarzenie to odbiło się szerokim echem po całej Europie.

Ciało biskupa zostało wykupione przez Bolesława, a następnie pochowane w Gnieźnie. Od tego momentu władca Polski rozpoczął starania o utworzenie własnej metropolii kościelnej. W swoich dążeniach mógł liczyć na poparcie papieża Sylwestra oraz cesarza niemieckiego Ottona.

Ten ostatni już w roku 1000 przybył do Gniezna z pielgrzymką na grób męczennika Wojciecha. Podczas jego wizyty zapadły istotne dla Polki decyzje. Po pierwsze utworzono arcybiskupstwo gnieźnieńskie oraz trzy podległe mu biskupstwa – Kraków, Wrocław i Kołobrzeg. Dzięki arcybiskupstwu, w przyszłości istniała możliwość przeprowadzenia koronacji królewskiej bez obecności obcych przedstawicieli kościelnych. Ponadto od czasu zjazdu gnieźnieńskiego Bolesław mógł mianować biskupów w obrębie własnego kraju. Władca Polski został również zwolniony z obowiązku płacenia trybutu.

Dobre kontakty ze stroną niemiecką zakończyły się wraz ze śmiercią Ottona III w roku 1002. Jego następcą został zdecydowanie nieprzychylny Polsce oraz jej władcy Henryk II. W roku 1004 wybuchła wojna polsko – niemiecka, zakończona dopiero w roku 1018. Pomimo ciężkiej sytuacji, w jakiej znalazł się Bolesław Chrobry, udało mu się odnieść zwycięstwo. Zawarto pokój w Budziszynie, który ostatecznie potwierdził niezależność Polski, w której posiadaniu pozostały wcześniejsze zdobycze terytorialne – Milsko, Łużyce oraz Morawy.

Po zakończeniu spraw z Niemcami, Bolesław zajął się kwestiami związanymi ze wschodem. Została zorganizowana wyprawa na Kijów w roku 1018. Jej głównym celem było przywrócenie władzy zdetronizowanemu Świętopełkowi (zięć Bolesława Chrobrego). Siły polskie wspierane przez Niemców i Węgrów pokonały Rusinów, a zięć Bolesława odzyskał tron kijowski.

W roku 1025 nastąpiło jedno z ostatnich znaczących posunięć Bolesława Chrobrego – koronacja na króla Polski, która miała miejsce prawdopodobnie podczas Wielkiej Nocy. Dzięki swoim licznym dokonaniom Bolesławowi nadano jego przydomek. Chrobry bowiem, w ówczesnym języku, oznaczało człowieka – dzielnego, odważnego bądź też walecznego.

Polecamy również:

 • Wojny polsko-niemieckie za czasów Bolesława Chrobrego

  Wraz ze śmiercią pierwszego księcia polskiego Mieszka I, kraj miał zostać podzielony między jego synów – najstarszego Bolesława z pierwszego małżeństwa z Dobrawą – księżniczką czeską oraz Mieszkiem, Świętopełkiem i Lambertem z małżeństwa z Niemką Odą. Pierwszy z nich rozpoczął swoje panowanie od... Więcej »

 • Wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś Kijowską (1013, 1018)

  Istotnym elementem w polityce zagranicznej Bolesław Chrobrego stanowiła sprawa ruska. W swoich działaniach władcy polskiemu nie zależało jednak na podboju Rusi. Dążył on do jej przynajmniej częściowego podporządkowania Polsce, a przed wszystkim oderwania jej od sojuszu ze stroną niemiecką. Więcej »

 • Zjazd gnieźnieński - przyczyny, postanowienia, skutki. Cele Bolesława Chrobrego i Ottona III

  Bolesław I Chrobry był księciem Polski od około roku 967, aż do koronacji na pierwszego króla w roku 1025. Był synem pierwszego księcia polskiego z dynastii Piastów – Mieszka I oraz księżniczki czeskiej Dobrawy, córki księcia czeskiego Bolesława I Srogiego. Po śmierci swojego ojca uzyskał... Więcej »

 • Koronacja Bolesława Chrobrego - opis, przyczyny i skutki, znaczenie

  Następcą pierwszego księcia polskiego Mieszka, został jego syn Bolesław Chrobry (992 – 1025). Od początku swojego panowania osiągał spore sukcesy polityczne. Przyjął do kraju – wygnanego z Czech, biskupa praskiego Wojciecha, a następnie wsparł jego misje w pogańskich Prusach. Wojciech zginął męczeńską... Więcej »

 • Bolesław Chrobry - dokonania

  Na skutek kolejnych wojen prowadzonych przez Bolesława Chrobrego, państwo polskie liczyło około miliona mieszkańców. Na obszarze kraju postępował proces zasiedlania pustek oraz następowała rozbudowa grodów. Te ostatnie pełniły z kolei nowe funkcje, jako centrum administracyjne stolicy biskupstwa i... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09