Dynastia Piastów - władcy chronologicznie, lata panowania

Dynastia Piastów była pierwszą dynastią panującą w Polsce. Panowanie Piastów zapoczątkował Mieszko I, ostatnim panującym Piastem był Kazimierz III Wielki. Dynastia panowała na ziemiach Polskich od 960 do 1370 roku.
Władcy z dynastii Piastów:

Mieszko I – panował w latach 960 do 992; pierwszy książę polski. Za jego panowania Polska przyjęła chrzest, odbyło się to w roku 966.

Bolesław Chrobry – książę polski w latach 992 – 1025, w roku 1025 król Polski. Syn Mieszka I i Dobrawy. Uczestnik zjazdu w Gnieźnie w 1000 roku, który dał początek arcybiskupstwu w Gnieźnie oraz powołał trzy biskupstwa: w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu.

Mieszko II Lambert – syn Bolesława Chrobrego; panował w latach 1025 – 1034: król Polski od 1025 do 1032, książę polski od 1032 do 1034.

Kazimierz I Odnowiciel – panował w latach 1034 – 1058. W roku 1037 zmuszony do opuszczenia kraju, wraca w 1047. Po powrocie odbudował organizację kościelną, nie udało mu się jednak reaktywować metropolii gnieźnieńskiej, by nie dopuścić do jej likwidacji powierzył ją Aronowi – arcybiskup krakowski.

Bolesław II Śmiały – żył w latach 1042 – 1082. Objął władzę w 1058 roku, panował do 1079. Koronowany na króla Polski w roku 1076 przez papieża Grzegorza VII. Dokończył odbudowę arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, fundował klasztory i kościoły. W 1079 wygnany z kraju, umiera na Węgrzech w 1082.

Władysław I Herman – urodzony w 1042, żył do roku 1102. Lata panowania od 1079 do1102 roku. Książę polski nigdy nie koronował się na króla. W 1097 podzielił terytorium kraju pomiędzy swoich synów.

Bolesław III Krzywousty – żył w latach 1086 – 1138. Panował od 1102 do 1138. Syn Władysława I Hermana. Swoim testamentem dokonał formalnego rozbicia dzielnicowego kraju, wprowadził zasadę senioratu.

Władysław II Wygnaniec – żył w latach 1105 – 1159. Panował w latach 1138 – 1146. Najstarszy syn Bolesława Krzywoustego, pozbawiony władzy przez swoich dwóch braci, od 1146 roku żył na wygnaniu.

Bolesław Kędzierzawy – syn Bolesława Krzywoustego, żył w latach 1122 – 1173. Panował od 1146 roku do swojej śmierci.

Mieszko III Stary – trzeci syn Bolesława Krzywoustego, żył w latach 1125 – 1202. Panował najpierw od 1173 do 1177, ponownie od 1198 do swojej śmierci w 1202 roku.

Kazimierz II Sprawiedliwy – najmłodszy syn Bolesława Krzywoustego, pominięty w testamencie ojca. Żył w latach 1138 do 1194. Panował od 1177 do 1194.

Leszek Biały – syn Kazimierza Sprawiedliwego, żył w latach 1186 – 1227. Panował od 1202 do 1227 roku. Zamordowany podczas zjazdu w Gąsawie.

Władysław Laskonogi – syn Mieszka Starego, żył w latach 1161 – 1231. Jako książę wielkopolski panował w latach 1202 – 1231, jako książę krakowski panował w latach 1202 – 1206 i 1228 – 1231.

Henryk I Brodaty – żył w latach 1165 – 1238, syn księcia śląskiego Bolesława Wysokiego. Panował jako książę śląski w latach 1201 – 1238, jako książę krakowski w latach 1231 – 1238.

Konrad Mazowiecki – syn Kazimierza Sprawiedliwego, żył w latach 1187 – 1247. Książę mazowiecki od 1202 do 1247, książę krakowski od 1241 do 1243 roku.

Bolesław V Wstydliwy – żył w latach 1226 – 1279. Syn Leszka Białego. Książę mazowiecki od 1243 do 1279.

Leszek Czarny – wnuk Konrada Mazowieckiego, żył w latach 1240 – 1288. Książę krakowski od 1279 do swojej śmierci.

Przemysł II – urodził się po śmierci swojego ojca Przemysła I w roku 1257, zmarł w 1296. Książę wielkopolski w latach 1279 – 1295, książę krakowski w roku 1290, od 1295 do 1296 król Polski.

Władysław Łokietek – syn Kazimierza, księcia Kujaw, Łęczycy i Sieradza. Żył w latach 1260 – 1333. Panował w latach 1306 – 1333. Koronowany w 1320 na króla Polski w Krakowie – pierwszy król Polski po rozbiciu dzielnicowym.

Kazimierz III Wielki – syn Władysława Łokietka. Żył w latach 1310 – 1370. Król Polski od 1333 do swojej śmierci.

Herb Piastowie

Polecamy również:

  • Cztery żony Kazimierza Wielkiego

    Panujący w latach 1333-1370 król Polski Kazimierz Wielki, nie stronił od uciech życia codziennego. W swym bogatym życiu towarzyskim miał cztery żony i niezliczoną liczbę kochanej, nie doczekał się jednak męskiego potomka, który mógłby po nim odziedziczyć polski tron. Więcej »

Komentarze (8)
Wynik działania 5 + 4 =
Peterdeus
2022-09-04 20:02:48
Nazywanie Bolesława II "śmiałym" to błąd, jego prawdziwy przydomek podany w kronice to "szczodry"
Peterdeus
2022-09-04 19:52:10
Kazimierz I Odnowiciel powrócił do kraju w 1039, max 1040 a nie w 1047 - w tym roku pokonał ostatecznie Miecława
Peterdeus
2022-09-04 19:22:03
Mieszko I nie był pierwszym księciem polskim tylko Polski
gdg
2022-04-10 11:56:27
thx
shcdhvuedgueddjebbffgurf.
2021-05-25 19:07:47
Bardzo dziękuje
Sara Miller
2021-04-11 18:57:06
super i bardzo dziekuje
Bartej
2020-03-28 17:55:05
BARDZO wam dziękuje
kamil
2017-10-18 14:41:53
thx
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24