Przemysł II - biografia, panowanie (najważniejsze wydarzenia), osiągnięcia

Przemysł II – Pochodzenie

Przemysł II (1257 – 1296) był ostatnimi męskim przedstawicielem wielkopolskiej linii dynastii Piastów. Jego ojcem był Przemysł I – książę wielkopolski, a matką księżniczka śląska Elżbieta. Ponieważ urodził się jako pogrobowiec, wychowywał go stryj – książę wielkopolski Bolesław Pobożny. Ten ostatni, nie posiadając męskiego potomka, widział w bratanku swojego następcę.

Z inicjatywy Bolesława Pobożnego Przemysł poślubił swoją pierwszą żonę – Lungarde, w roku 1273. Była ona księżniczką meklemburską, wnuczką księcia szczecińskiego. Związek ten miał na celu wzmocnienie sojuszu Wielkopolski z Pomorzem Zachodnim przeciwko Brandenburczykom.

W roku 1283, w wieku zaledwie dwudziestu kilku lat, zmarła Lungarda. Dwa lata później Przemysł poślubił córkę zdetronizowanego króla Szwecji Waldemara – Ryksę. Z tego związku urodziła się jedyna córka Ryska – Elżbieta. Ta ostatnia była Królową Czech oraz Polski w latach 1303 – 1305, żoną Wacława II. Ostatnią żoną Przemysła została Małgorzata – margrabianka brandenburska. Małżeństwo to zostało zawarte przede wszystkim ze względów politycznych.

Przemysł II – Dokonania

Przemysł II panował w latach 1279 – 1295 jako książę wielkopolski, a od roku 1290 jako książę krakowski. Po koronacji w roku 1295 na króla Polski, panował aż do swojej śmierci. Przed rokiem 1277 – po śmierci swojego stryja, objął księstwo poznańskie. Władzę nad obszarem całej Wielkopolski uzyskał w roku 1279. Kolejno na mocy układu w Kępnie z Mściwojem księciem pomorskim, pod koniec roku 1294 otrzymał Pomorze Gdańskie. Na podstawie testamentu ostatniego przedstawiciela Monarchii Henryków Śląskich – Henryka IV Probusa, Przemysł przejął władzę w dzielnicy krakowskiej.

Po zajęciu Krakowa, w rękach Przemysła znalazły się dwie najważniejsze dzielnice – ziemia krakowska oraz Wielkopolska. Taka sytuacja wzbudziła wielkie nadzieje Jakuba Świnki na odrodzenie się Królestwa Polskiego. Ten ostatni został w roku 1283 arcybiskupem gnieźnieńskim, miał mieć spory wpływ na młodego księcia. Jakub Świnka popierał działania Przemysła, gdyż wiązał z nim własne plany i cele polityczne.

Przemysł utrzymał się w Krakowie zaledwie kilka miesięcy – wycofał się z powrotem do Wielkopolski. Natomiast dzielnica krakowska została zajęta przez króla Czech – Wacława II. W efekcie doszło do porozumienia zawartego między Przemysłem a Władysławem Łokietkiem, skierowanego przeciwko władcy czeskiemu. Pomimo zawartego układu nie doszło do podjęcia żadnej wspólnej akcji.

Po połączeniu Wielkopolski oraz Pomorza pozycja Przemysła w państwie wzrosła. Pozwoliło mu to ostatecznie koronować się na króla Polski pod koniec czerwca w roku 1295 w Gnieźnie. Koronacja dokonana przez arcybiskupa Jakuba Świnkę, była pierwszą od ponad dwustu lat – koronacją na króla polskiego. Przemysł nie panował długo jako król, gdyż już na początku następnego roku został zamordowany w Rogoźnie.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
ja chce biografie
• 2023-12-03 17:07:01
znacie matlandię biorę od niej kursy matematyczne
• 2023-12-03 16:32:58
słabeeeeeeeeeeeeeee
• 2023-12-03 16:01:35
Dzień dobry, może warto żebyście przeczytali choć raz utwór Borgesa, który Pańs...
• 2023-12-03 13:10:12
ie fainid i nalepiei
• 2023-12-02 12:13:26