Przywilej jedlneńsko-krakowski - kto nadał, postanowienia, skutki

Największym problemem, jaki stanął przed Władysławem Jagiełłą, królem Polski w latach 1386 – 1434, był brak męskiego potomka. Pomimo trzech wcześniejszych małżeństw, kolejno z Jadwigą Andegaweńską, Anną Cylejską oraz Elżbietą Granowską, król polski doczekał się tylko dwóch córek (z dwóch pierwszych małżeństw).

Ostania z wymienionych żon Jagiełły zmarła w roku 1420. W dwa lata późnej władca polski, który miał wówczas 70 lat, ożenił się po raz ostatni. Jego nową żoną została 17 – letnia Zofia Holszańska. Dopiero z tego związku urodził się Władysławowi upragniony następca tronu – Władysław Warneńczyk w roku 1424, a następnie trzy lata później kolejny syn – Kazimierz Jagiellończyk.

W roku 1425 – rok po narodzeniu pierworodnego syna Jagiełły, na zjeździe w Brześciu Kujawskim szlachta przygotowała dokument uznający młodego księcia następcą tronu. Zażądała jednak wówczas dla siebie rozległego przywileju stanowego. Jednak w tak zaistniałej sytuacji monarcha zwlekał z aprobatom żądań szlacheckich.

Sytuacja na linii król – szlachta, zaogniła się jeszcze bardziej podczas kolejnego zjazdu – łęczyckiego, w roku 1426. Władca odmówił wówczas nadania jakichkolwiek przywilejów, na co szlachta odpowiedziała zniszczeniem wcześniej przygotowanego dokumentu dotyczącego sukcesji po Jagielle.

Ze względu na zmiany na arenie ogólnoeuropejskiej oraz włączenie się w nie brata Jagiełły – Witolda oraz Zygmunta Luksemburczyka, zapadło rozstrzygniecie w kwestii przywilejów dla szlachty polskiej.

Na zjeździe w Jedlni w roku 1430 Władysław Jagiełło uwzględnił postulaty szlachty ze zjazdu w Brześciu sprzed pięciu lat. Szlachta oraz duchowieństwo uzyskały wówczas gwarancje nietykalności osobistej, bez wyroku sądu. Ponad to mieli oni również zagwarantowane, iż dotychczasowe przywileje zostaną zatwierdzone przez następcę tronu.

Z drugiej strony szlachta uznała następcą Władysława Jagiełły jednego z jego nieletnich synów. Przywilej jedleński został dodatkowo zatwierdzony przez władcę polskiego podczas zjazdu w Krakowie, w roku 1433.

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
f
h9\ • 2020-09-22 15:56:45
Ja tylko powiem że ,JD
Dis • 2020-09-22 15:44:51
Co
kek • 2020-09-22 15:26:13
guiguigoiu
karuigy • 2020-09-22 14:15:16
JD
frou_sen • 2020-09-22 14:07:13