Statut warcki - przyczyny, postanowienia, skutki - Historia

W przeddzień powstania husyckiego w Czechach, państwo to stanowiło kraj niejednolity etnicznie, pozostający pod silnymi wpływami niemieckimi. Rządy w poszczególnych miastach były sprawowane przez patrycjat niemiecki. Wszystko to wpłynęło na rozbudzenie czeskiej świadomości narodowej.

Nastąpiło wówczas formułowanie antyklerykalnych oraz antypapieskich programów naprawy kościoła – rozwiniętych przez Jana Husa. Ten ostatni w swoim programie występował przeciwko m.in. nadużyciom w Kościele. W roku 1415 Hus wyrokiem soboru w Konstancji został uznany za heretyka i spalony na stosie. Wydarzenia te zaogniły tylko sytuacje w Czechach. W roku 1419 w stolicy – Pradze, wybuchła rewolta przeciwko władzom miejskim, która zapoczątkowała powstanie husytów w całym państwie.

W Polsce natomiast ideologia husytyzmu również znalazła silny oddźwięk. Ówczesne społeczeństwo polskie nurtowały podobne problemy klasowe oraz stanowe. Strona polska odegrała istotną rolę w życiu politycznym husyckich Czech. Husyci bowiem pomimo, że podzieleni na kilka frakcji, solidarnie sprzeciwiali się władzy Zygmunta Luksemburczyka – pretendentowi do korony, która ostatecznie zaproponowali Władysławowi Jagielle.

Pomimo że Jagiełło pozostawał życzliwie nastawiony wobec husytów, nie chcąc narażać się Kościołowi, odmówił próbując jednocześnie obsadzić na tamtejszym tronie swojego brata – Witolda. Cała sprawa zakończyła się bez ważniejszych rezultatów – Jagiellonowie zasiadali na tronie czeskim dopiero w drugiej połowie XV oraz na początku XVI wieku.

W roku 1423 nastąpiła zmiana polityki władcy polskiego wobec husytów. Spotkał się wówczas w Kieżmarku z Zygmuntem Luksemburczykiem. Odnowiono wówczas traktat lubowelski z roku 1412.

Kolejnym działaniem Jagiełły w tej kwestii był edykt ogłoszony w roku 1424 w Wieluniu. Ustanowiono wówczas zakaz wyznawania husytyzmu pod groźbą obrazy majestatu królewskiego. Ponad to wprowadzono nakaz sprawdzania przez specjalnych inkwizytorów każdego przybywającego bądź też powracającego z Czech. W efekcie niepowodzeń z Władysławem Jagiełłom i jego bratem Witoldem, husyci powołali na tron czeski – Zygmunta Korybutowicza.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
JD
14 • 2021-03-04 12:19:33
jd
dzebac diza • 2021-03-04 10:54:45
jak już to Majestat Udręki
Melcia321 • 2021-03-04 08:04:27
dostałam przez to jedynke
Kwiatek928 • 2021-03-02 20:49:03
nawet spoko
ja • 2021-03-02 19:05:24