Statut warcki - przyczyny, postanowienia, skutki - Historia

W przeddzień powstania husyckiego w Czechach, państwo to stanowiło kraj niejednolity etnicznie, pozostający pod silnymi wpływami niemieckimi. Rządy w poszczególnych miastach były sprawowane przez patrycjat niemiecki. Wszystko to wpłynęło na rozbudzenie czeskiej świadomości narodowej.

Nastąpiło wówczas formułowanie antyklerykalnych oraz antypapieskich programów naprawy kościoła – rozwiniętych przez Jana Husa. Ten ostatni w swoim programie występował przeciwko m.in. nadużyciom w Kościele. W roku 1415 Hus wyrokiem soboru w Konstancji został uznany za heretyka i spalony na stosie. Wydarzenia te zaogniły tylko sytuacje w Czechach. W roku 1419 w stolicy – Pradze, wybuchła rewolta przeciwko władzom miejskim, która zapoczątkowała powstanie husytów w całym państwie.

W Polsce natomiast ideologia husytyzmu również znalazła silny oddźwięk. Ówczesne społeczeństwo polskie nurtowały podobne problemy klasowe oraz stanowe. Strona polska odegrała istotną rolę w życiu politycznym husyckich Czech. Husyci bowiem pomimo, że podzieleni na kilka frakcji, solidarnie sprzeciwiali się władzy Zygmunta Luksemburczyka – pretendentowi do korony, która ostatecznie zaproponowali Władysławowi Jagielle.

Pomimo że Jagiełło pozostawał życzliwie nastawiony wobec husytów, nie chcąc narażać się Kościołowi, odmówił próbując jednocześnie obsadzić na tamtejszym tronie swojego brata – Witolda. Cała sprawa zakończyła się bez ważniejszych rezultatów – Jagiellonowie zasiadali na tronie czeskim dopiero w drugiej połowie XV oraz na początku XVI wieku.

W roku 1423 nastąpiła zmiana polityki władcy polskiego wobec husytów. Spotkał się wówczas w Kieżmarku z Zygmuntem Luksemburczykiem. Odnowiono wówczas traktat lubowelski z roku 1412.

Kolejnym działaniem Jagiełły w tej kwestii był edykt ogłoszony w roku 1424 w Wieluniu. Ustanowiono wówczas zakaz wyznawania husytyzmu pod groźbą obrazy majestatu królewskiego. Ponad to wprowadzono nakaz sprawdzania przez specjalnych inkwizytorów każdego przybywającego bądź też powracającego z Czech. W efekcie niepowodzeń z Władysławem Jagiełłom i jego bratem Witoldem, husyci powołali na tron czeski – Zygmunta Korybutowicza.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Nie widzę sensu w nauce całej historii rolnictwa, jej początków.
Jakub • 2021-06-13 20:40:42
Haha
Karolinkoń • 2021-06-13 19:47:26
????
E¹² • 2021-06-12 10:48:48
uważam tekst za odpowiedni i wartościowy przyjemnie i prawidłowo powiedziany
grażyna • 2021-06-10 15:25:04
Super
Żukson • 2021-06-10 09:08:41