Husytyzm - definicja, założenia, historia

Husytyzmem nazywa się ruch religijno-społeczny w Czechach zapoczątkowany w pierwszej połowie XV w. przez Jana Husa, reformatora religijnego. Jego zwolennicy głosili potrzebę odnowy Kościoła przez nawiązanie do tradycji pierwotnego chrześcijaństwa. Ruch był skierowany przeciwko władzy papieża, zależności Czech od Niemiec oraz przeciwko ustrojowi feudalnemu. Husyci postulowali również uproszczenie obrzędowości i odrzucenie niektórych dogmatów. Podobnie jak późniejsze ruchy reformacyjne przyjmowali, że Pismo Święte jest jedyną normą wiary. Uznawali także zasadę predestynacji. Stąd też sam Hus często bywa uważany za prekursora twórców reformacji.

Jan Hus został uznany przez Kościół katolicki za heretyka i spalony w 1415 r. na Soborze w Konstancji. Jego śmierć zapoczątkowała otwarty konflikt zbrojny na tle religijnym i narodowościowym w XV-wiecznych Czechach.

Główne postulaty husytyzmu zostały zawarte w tzw. czterech artykułach praskich (1420 r.). Żądano w nich:

1. prawa do swobodnego głoszenia Słowa Bożego przez kaznodziejów;

2. prawa do przyjmowania komunii św. pod obydwoma postaciami dla wszystkich (duchownych i świeckich);

3. ograniczenia władzy świeckiej duchownych;

4. jednakowej kary za

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 3 + 1 =
ADMIN
2015-03-26 08:38:36
Cookie - rzeczywiście podaliśmy błędne informacje, dziękujemy bardzo za zwrócenie uwagi. Tekst został poprawiony.
Cookie
2015-03-18 13:21:10
W 1419 roku owszem wybuchł otwarty konflikt pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Jana Husa, ale jego śmierć poprzez spalenie na stosie miała miejsce 4 lata wcześniej, w 1415r. A program religijny husytów, czyli te cztery artykuły praskie został opublikowany 3 czerwca 1420r... Nie wiem co za "kompetentna" osoba stworzyła ten wpis.
Ostatnio komentowane
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36
Dzięki za to
Niewiadomym:) • 2021-11-24 17:45:42