Wodniczki tetniące

Wyjaśnij krótko rolę wodniczek tętniących w komórkach pierwotniaków.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
07.04.2020 14:30

Pierwotniaki to grupa organizmów w większości żyjąca w wodzie. Ważnym aspektem takiego środowiska jest jego toniczność względem komórki. Roztwory hipotoniczne (o mniejszym stężeniu względem cytoplazmy) mogą powodować pęcznienie komórek i ich rozpad, natomiast roztwory hipertoniczne (o większym stężeniu względem cytoplazmy) mogą prowadzić do odwodnienia cytoplazmy. Komórki pierwotniaków posiadają wodniczki tętniące, aby chroniły je przed niekontrolowanym napływem wody do jej wnętrza. Wodniczki tętniące mają za zadanie utrzymać stałe ciśnienie osmotyczne komórki przez wydalanie nadmiaru wody do środowiska.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza