Aparat jądrowy orzęsków

Orzęski do wyjątkowa grupa drapieżnych protistów, posiadająca materiał genetyczny zlokalizowany w dwóch jądrach komórkowych: mikro- i makronukleusie. Omów główne funkcje tych struktur i różnice między nimi.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
09.04.2020 10:09

Mikro- i makronukleus tworzą aparat jądrowy orzęsków. Mikronukleus jest jądrem generatywnym i odpowiada za procesy płciowe i przekazywanie cech komórkom potomnym. Podczas koniugacji łączy się z mikronukleusem partnera i po podziale mejotycznym tworzy nowy aparat jądrowy. Mikronukleusy są zazwyczaj diploidalne. Makronukleus jest jądrem wegetatywnym, kontroluje przebieg procesów życiowych komórki. Nie bierze udziału w rozmnażaniu i dziedziczeniu cech. Makronukleus jest poliploidalny.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza