Formy rozwojowe pierwotniaków

Poniżej wymieniono formy rozwojowe pewnego pierwotniaka:

sporozoit, schizont, merozoit

Do którego z podanych poniżej gatunków one należą:

zarodziec malarii, świdrowiec gambijski, pełzak czerwonki

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
09.04.2020 10:44

Wymienione formy rozwojowe są stadiami zarodźca malarii. Stadia te występują w części cyklu, mającym miejsce w ciele człowieka. Sporozoity są wprowadzane do krwi za pośrednictwem śliny komara, w hepatocytach przekształcają się do schizontów, a następnie wytwarzają merozoity na drodze schizogonii. Merozoity atakują krwinki czerwone, w których ponownie powstają schizonty i kolejne merozoity. Po paru takich cyklach powstają gametocyty pobierane przez kolejnego komara i cykl się zapętla.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza