Wielka wojna z zakonem krzyżackim - przyczyny

Jedną ze wspólnych przyczyn zawarcia unii między Polską a Litwą, stała się potrzeba posiadania sprzymierzeńca do walki z Zakonem Krzyżackim. Połączone unią państwa cały czas powiększały swój potencjał militarny, co stanowiła rosnące zagrożenie dla Zakonu.

Dodatkowo – zjednoczona z Litwą Polska, stała się mocarstwem politycznym Europy Środkowej, zaś siły obu państw mogły z czasem położyć kres ekspansji państwa zakonnego oraz ograniczyć jego aktywność polityczną. W efekcie uformowało się zagrożenie dla istnienia zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem. Wszystko to stało się pośrednimi przyczyni do wybuchu w roku 1409 tzw. Wielkiej Wojny.

Dla strony litewskiej istotnym punktem w sojuszu z Polską, a częściowo skierowanym przeciwko Zakonowi, była potrzeba przyjęcia chrztu. Po objęciu w roku 1377 tronu litewskiego przez Władysława Jagiełłę, jego kraj został ostatnim pogańskim wśród schrystianizowanej reszty Europy. W zamian za rękę Jadwigi Andegaweńskiej oraz koronę Polską, władca litewski zobowiązał się do przyjęcia chrztu wraz z całym Wielkim Księstwem Litewskim.

Przyjmując chrzest Litwa chciała skorzystać z osiągnięć cywilizacji zachodniej za pośrednictwem Polski. Równocześnie istniała również obawa przed przymusową chrystianizacją ze strony Krzyżaków. W rezultacie unii polsko – litewskiej, zostały pokrzyżowane plany zakonu dotyczące chrystianizacji Litwy, tym samym istnienie państwa zakonnego wśród państw chrześcijańskich straciło racje bytu.

Natomiast dla Królestwa Polskiego zawierającego unię z Litwą, istotnym elementem miało być wzmocnienie potęgi oraz prestiżu państwa. W skutek czego strona polska miałaby możliwość odzyskania ziem utraconych wczesnej – Rusi Czerwonej, Śląska, Pomorza, Nowej Marchii.

Właśnie kwestia utraconych obszarów była jedną z ważniejszych przyczyn wybuchu wielkiej wojny. Polska bowiem dążyła do odzyskania utraconego, jeszcze w okresie panowania Władysława Łokietka – Pomorza Gdańskiego. Wtedy bowiem krzyżacy zostali wezwani przez władcę polskiego do pomocy w walce z Brandenburczykami, którzy zajęli te obszary. Pomimo, iż krzyżakom udało się ich stamtąd usunąć, sami zajęli najpierw Gdańsk, a następnie całe Pomorze.

Próby jego odzyskania podejmował również syn i następca Łokietka – Kazimierz Wielki, jednak jego działania również nie przyniosły zamierzonych efektów. Ponadto do wybuchu wojny z zakonem w latach 1409 – 1411, doprowadził również spór o kilka pogranicznych miejscowości, w tym m.in. Sanok oraz Drezdenko.

Poza tym dochodziły również dążenia Zakonu do podbicia Żmudzi i połączenia ziem zakonu krzyżackiego z ziemiami Zakonu Kawalerów Mieczowych. Ostatecznie na tych terenach w roku 1409 wybuchło antykrzyżackie powstanie.

Zostało ono dodatkowo poparte przez władcę litewskiego Witolda. Cała sytuacja stała się bezpośrednią przyczyną wybuchu wielkiej wojny. Stronami w niej były Polska z Litwą wspierane przez siły ruskie i tatarskie, z drugiej zaś zakon krzyżacki i ochotnicy z zachodnich państw europejskich.

Polecamy również:

 • Wielka wojna z Zakonem krzyżackim - przebieg (streszczenie)

  W roku 1407 wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego został wybrany przez dostojników zakonnych – Ulrich von Jungingen. Podobno jego poprzednik – Konrad V von Jungingen, który był równocześnie jego bratem, ostrzegał przed jego wyborem ze względu na jego wojowniczy charakter. Ulrich był... Więcej »

 • I pokój toruński (1411) - postanowienia

  Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 – 1411, był wybuch antykrzyżackiego powstania na Żmudzi oraz poparcie, jakie wówczas udzielił mu książę litewski Witold. Jesienią tego samego roku Zakon wypowiedział Polsce wojnę i zajął ziemie dobrzyńską. Więcej »

 • Bitwa pod Grunwaldem – data, opis, przebieg

  Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew w epoce średniowiecza. Miała miejsce 15 lipca 1410 roku. Na stałe zapisała się w świadomości Polaków jako największe zwycięstwo w historii naszego państwa. Więcej »

 • Zawisza Czarny z Garbowa – życiorys, sobór w Konstancji

  Zawisza Czarny to jeden z najbardziej znanych polskich rycerzy. Był zwycięzcą wielu turniejów rycerskich, symbolem cnót rycerskich, uczestnikiem bitwy pod Grunwaldem i jednym z najbardziej zaufanych ludzi Władysława Jagiełly. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 2 =
jojo
2019-10-27 18:06:41
super
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43