Nazwij sfery Ziemi

Do poniższych nazw elementów środowiska geograficznego wskaż właściwe nazwy sfer Ziemi, które je obejmują.

1. Gleby

2. Oceany

3. Zwierzęta

4. Podłoże skalne

Szkoła Podstawowa Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
25.08.2020 16:03

1. Pedosfera - obejmuje ona powierzchniową warstwę skorupy ziemskiej i kształtowana jest w wyniku procesów glebotwórzych.

2. Hydrosfera - obejmuje ona ogół wód występujących na Ziemi i związana jest z ich przemieszczaniem się pomiędzy innymi sferami (pedosferą, litosferą, atmosferą, biosferą).

3. Biosfera - obejmuje ona świat wszystkich organizmów żywych, które biorą udział w procesach ekologicznych.

4. Litosfera - obejmuje ona skorupę ziemską wraz z zewnętrzną częścią płaszcza Ziemi, powyżej astenosfery (jest to warstwa sztywna, co odróżnia ją od astenosfery, która ulega odkształceniom plastycznym w wyniku działających w jej obrębie sił).

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza