Odnawialne źródła energii

Wymień znane Ci rodzaje odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz krótko wyjaśnij co oznacza ten termin.

Szkoła Podstawowa Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
22.10.2020 15:49

Wśród OZE wyróżnić możemy: energię słoneczną (gdzie wykorzystuje się promieniowanie słoneczne), energię wiatru (gdzie wykorzystuje się moc powstałą wskutek ruchu wiatru), energię geotermalną (gdzie wykorzystuje się wewnętrzną energię cieplną Ziemi), energię wodną (gdzie wykorzystuje się energię grawitacyjną wody), biomasę i biogaz (gdzie wykorzystuje się produkty i związki organiczne naturalnego pochodzenia).

Odnawialne źródła energii, są to zasoby naturalne wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, które mają możliwość szybkiej odbudowy (wykorzystywanie tych zasobów nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem).


Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza