System kastowy w Indiach - na czym polega, opis

Cywilizacja indyjska, która rozwinęła się w dorzeczu Indusu i Gangesu, w XIX wieku p.n.e. została najechana, a następnie podbita przez lud Ariów. Oni jako pierwsi w historii starożytnych Indii, wprowadzili podział stanowy społeczeństwa, nazywany Warnami.

Na początku warna znaczyła kolor lub barwę, następnie jej znaczenie jednak się zmieniło i oznaczała stan – kastę. Najwyżej w systemie stali kapłani – bramini, następnie kszatrijowie – wojownicy, wajśjowie – chłopi, ostatnią kastę stanowili siudrowie – rzemieślnicy. Jednak w danej Warnie następował kolejny podział na kasty, np. bramini pochodzący z jednej warny, podzieleni są w rzeczywistości na wiele różnorodnych kast, o odmiennych tradycjach i zwyczajach. Resztę społeczeństwa indyjskiego stanowili parnasi (ludność nie aryjska), nie należący do żadnej kasty tzw. niedotykalni. Osoby z trzech pierwszych Warn uważano za podwójnie urodzonych, przez co istniała znacząca granicy między nimi, a ostatnią warną siudrów. Przynależności do danej kasty nie można było uzyskać poprzez małżeństwo, wzbogacenie się ani jakiekolwiek zasługi. Nazwisko bardzo często stanowiło nazwę danej kasty. Przynależność do stanu gwarantowało urodzenie, w jednej kaście pozostawało się do końca życia.

Starożytne Indie – Podział społeczeństwa

Bramini – Kapłani, osoby z najwyższej warny, utożsamiani czasami również z bóstwami. Według mitologii, powstali przy stworzeniu świata z ust Puruszy – pierwiastek męski lub zasada duchowa, współpracująca z pierwiastkiem żeńskim – Prakryti. Sanskryckie słowo brāhmaṇa odnosi się do znaczenia „osoba obdarzona brahmanem”, który stanowi bezosobowy aspekt Absolutu. Do głównych obowiązków bramina, miało należeć głoszenie wiedzy wedyjskiej oraz służyć społeczeństwu duchowo – dlatego też często nazywano ich mędrcami bądź nauczycielami.

Kszatrijowie – Członkowie drugiej najwyższej warny, do której należeli władcy, wojownicy i urzędnicy. Celem warny Kszatrijów, było bronienie granic i sprawowanie rządów w okresie pokoju. Na przestrzeni dziejów dochodziło do wielu sporów na temat pierwszeństwa pierwszej i drugiej warny. W buddyzmie uważano, że pierwszeństwo należy się wojownikom i władcą (Budda wywodził się z kszatrijów).

Wajśjowie – Trzecia warna, do której należeli chłopi i kupcy. Osoby przynależne do tej warny miały niski status społeczny oraz niewiele praw. Do ich głównych obowiązków należało za czasów Ariów uprawa bydła, a następnie handel, rzemiosło oraz rolnictwo.

Sudrowie – Ostatni warna, do której należeli rzemieślnicy. Do ich obowiązków należało służenie trzem wyższym warną, nie posiadali praktycznie żadnych praw, nie mogli też gromadzić jakiegokolwiek majątku.

Niedotykalni – Uważani za nieczystych, nie zaliczali się do żadnej z powyżej wymienionych Warn. Wśród osób z tej grupy społecznej, sporą część stanowią czandalowie. Byli to ludzie, którzy zajmowali się głównie wynoszeniem i paleniem zwłok, pełnili też funkcje katów przy egzekucjach.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)?????????? Poprawcie to.
ola • 2020-12-01 21:29:44
e za
kelo\ • 2020-12-01 21:00:20
7
wier • 2020-12-01 20:25:25
????
Mentos • 2020-12-01 18:19:25
Dz
AAAA • 2020-12-01 14:55:56