Starożytne Indie - religia

Najstarsza cywilizacja w Indiach pojawiła się w III tysiącleciu p.n.e. w dolinie Indusu. Od tego okresu, w starożytnych Indiach, wykształciły się cztery kierunki religijne: Wedyzm, Braminizm, Hinduizm, Buddyzm. Były one powiązane ze sobą wiarą w reinkarnacje, wszędzie występuje pojęcie nieśmiertelnej duszy, która poprzez kolejne wcielenia, dąży do osiągnięcia wiecznego szczęścia. Wszystkie były też wierzeniami o charakterze politeistycznym, z rozbudowanym panteonami bogów i bóstw. Wyjątek stanowi buddyzm, gdzie nigdy nie wykształciło się żadne najważniejsze bóstwo.

Starożytne Indie - Wedyzm

Na początku w Indiach panował Wedyzm – religia, której wiara opierała się na przedstawianiu bogów jako uosobień przyrody. Wedyzm pochodził prawdopodobnie z II tysiąclecia p.n.e.. Podstawy tej wiary znajdują się w tekstach Wed (najstarsza grupa tekstów religijnych, pisanych językiem sanskryckim, stanowiących całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi, bogów). Podstawę wedyzmu stanowiła wiara ludzi w wędrówkę dusz, które po śmierci opuszczają ciało człowieka, aby udać się w poszukiwaniu kolejnego wcielenia. Wedyzm nie był religią hierarchiczną, nie przykładał tez wielkiej wagi do kwestii magii, czy rytuałów związanych z ogniskiem domowym. Ceremoniał ofiary wedyjskiej był rozbudowany i polegał na odtworzeniu aktu stworzenia świata, a także czynności podtrzymujących istnienie wszechświata.

Starożytne Indie - Braminizm

Z wedyzmu wykształcił się braminizm. Wyznawano go pomiędzy X, a VI wiekiem p.n.e., a nazwa pochodziła od najwyższej kasty społeczeństwa indyjskiego – braminów. Braminizm był niejako stadium przejściowym pomiędzy wedyzmem, a hinduizmem. Wyróżniała go znaczna rytualizacja życia religijnego – symbolika związana z ołtarzem oraz ofiarą. W braminizmie również wierzono, że dusza jest nieśmiertelna, a jej najważniejszym celem po śmierci jest – poprzez kolejne wcielenia, zmierzanie ku Brahmie – najwyższemu bóstwu w braminizmie. Charakter kolejnych wcieleń człowieka miał zależeć od karmana – postępowanie człowieka za życia. Dusza miała wędrować do momentu gdy osiągnie ukojenie - moksza.

Starożytne Indie - Hinduizm

Braminizm, ze względu na swój mocno zaznaczony hierarchiczny charakter, stawał się coraz mniej zrozumiały i użyteczny dla ogółu. Miedzy innymi dlatego w starożytnych Indiach, ukształtował się w IV w p.n.e. Hinduizm. Hindusi nazywają swoją religie dharmą - prawo karmiczne decydujące o życiu człowieka. Fundamentami hinduizmu są przed wszystkim wiara w reinkarnacje, pragnienie wyzwolenie oraz szacunek dla świętych ksiąg – Wed.

Starożytne Indie - Buddyzm

Ostatnim indyjskim systemem religijno – filozoficznym, był buddyzm. Jego twórcą był książę Siddahrtha Gautama, żyjący w latach 563 – 483 p.n.e.. Występował pod wieloma imionami, jednak najbardziej znany jest jak Budda (kolejna reinkarnacja Buddy). Według jego nauk, każdy człowiek ma wpływ i może zmienić swój los. W buddyzmie bardzo ważną rolę odgrywała Nirwana, która stanowiła niejako ostateczne stadium jakie mógł osiągnąć człowiek, a tym samym wyrwać się z koła sansary – cyklu narodzin i śmierci.

Polecamy również:

  • Starożytne Indie - osiągnięcia

    Pierwszą cywilizacją jaka powstała na pólwyspie Dekan, była tzw. cywilizacja doliny Indusu (2600 – 1900 r. p.n.e.). Od początku swojego istnienia, mogła pochwalić się osiągnięciami w poszczególnych dziedzinach życia. Społeczność doliny Indusu znała obróbkę miedzi, a od ok. 2000 lat p.n.e.... Więcej »

  • Starożytne Indie - architektura, sztuka, nauka

    W III tysiącleciu p.n.e. w dorzeczu dwóch wielkich rzek – Indusu i Gangesu, rozwinęła się przedaryjska cywilizacja miejska. Do głównych ośrodków miejskich należały miasta – Harappa i Mohendżo - Daro. Tworzyły się podstawy cywilizacji starożytnych Indii, zaczęto uprawić ziemię, znano... Więcej »

  • System kastowy w Indiach - na czym polega, opis

    Cywilizacja indyjska, która rozwinęła się w dorzeczu Indusu i Gangesu, w XIX wieku p.n.e. została najechana, a następnie podbita przez lud Ariów. Oni jako pierwsi w historii starożytnych Indii, wprowadzili podział stanowy społeczeństwa, nazywany Warnami. Na początku warna znaczyła kolor lub barwę,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Aw
• 2023-03-25 18:31:46
Ok
• 2023-03-25 17:47:03
wciąż nic nie rozumiem :/
• 2023-03-25 12:49:16
iuyyruohjfeeeee mn.pl';/5364232
• 2023-03-25 11:41:07
xxx
• 2023-03-25 09:41:22